Straż Miejska Aktualności

Walka z zanieczyszczeniem powietrza i smogiem priorytetem dla Opoczna

Opublikowano dn. 11.11.2021
Autor: OPOCZNO


Na mocy łódzkiej uchwały antysmogowej, został określony termin wymiany starych nieefektywnych pieców, które dotychczas szkodziły naszemu wspólnemu środowisku. Ponadto uchwała jednoznacznie określa parametry nieodpowiedniego opału i zakazuje jego stosowanie. Nowe kotły grzewcze opalane pelletem bądź eko-groszkiem muszą spełniać kryteria emisji i sprawności stawiane przez dyrektywy unijne wg EKOPROJEKTU oraz Klasy 5 zgodnej z normą: PN-EN 303-5:2012.

Począwszy od 1 maja 2018 w woj. łódzkim  nie można w nowych budynkach montować źródła ogrzewania niezgodnego z uchwałą, czyli nawet tych kotłów, które dotychczas przez niektórych producentów określano mianem ekologicznych, ale nie posiadały odpowiednich potwierdzeń i sprawozdań z badań w placówkach mających do tego celu odpowiednią akredytację.
 
W uchwale podano graniczne terminy wymian starych urządzeń, które obowiązują i wchodzą w życie:
  • Od 1 stycznia 2022 eksploatować można tylko kotły i kominki spełniające wymogi uchwały, czyli posiadające unijny EKOPROJEKT.
  • Do 1 stycznia 2023 mieszkańcy województwa łódzkiego muszą pozbyć się kotłów pozaklasowych  tzw. „kopciuchów”, niespełniających wymogów emisyjnych normy PN-EN 303-5:2012. Najprościej podsumowując od tego dnia obowiązuje zakaz palenia w zwykłych piecach.  
  • Dla urządzeń zamontowanych przed 1 maja 2018 właściciele kotłów chcąc zachować je w swoich instalacjach muszą je do 1 stycznia 2025 wyposażyć w odpowiednie urządzenia filtrujące redukujące emisję pyłów (chyba, że spełniały przed montażem wszystkie rygorystyczne wymagania).   
  • Natomiast data 1 stycznia 2027 to graniczny termin do wymiany i pozbycia się  wszystkich pozostałych pieców i kotłów posiadających Klasy 3 i 4.
Reasumując, docelowo program wymiany starych urządzeń ma spowodować, że od dnia 01.01.2027 w kotłowniach mieszkańców województwa łódzkiego pozostaną tylko takie urządzenia, które będą spełniać rygorystyczne wymogi EKOPROJEKTU i 5 Klasy.
 
Paliwa, które zostały zakazane przez uchwałę antysmogową dla województwa łódzkiego
 
Zgodnie z art. 4 uchwały NR XLIV/548/17 z dnia 24 października 2017 r. zabronione jest stosowanie następujących paliw w urządzeniach grzewczych (kotłach, piecach i kominkach):
  • paliw, które zawierają biomasę stałą o wilgotności wynoszącej powyżej 20%,
  • mułów i flotokoncentratów węglowych,
  • mieszanek, do których produkcji wykorzystuje się muły i flotokoncentraty węglowe,
  • węgla brunatnego,
  • paliw stałych produkowanych z udziałem węgla brunatnego,
  • paliw, w których udział masowy węgla kamiennego (uziarnienie mniejsze niż 3 mm) wynosi więcej niż 15%.
 
W bieżącym sezonie grzewczym właściciele nieruchomości posiadający nadal piec na paliwo stałe zostaną skontrolowani przez Strażników Miejskich i pracowników Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie.
 
Ponadto, w ramach prowadzonych przez Strażników Miejskich kontroli gospodarki odpadami komunalnymi, funkcjonariusze sprawdzą te miejsca, w których potencjalnie mogą funkcjonować systemy grzewcze na paliwa stałe.
 
Przypominamy, że na terenie gminy Opoczno obowiązuje bezwzględny zakaz palenia liści i innych odpadów roślinnych. Warto w tym miejscu zaznaczyć, że odbiór zielonych odpadów od mieszkańców oferowany jest bezpłatnie raz na dwa tygodnie, a odbywa się według ustalonego harmonogramu przez PGK sp. z o.o. w Opocznie.
 
Mniej zgłoszeń, mniej interwencji 
 
Analiza zgłoszeń wpływających do dyżurnego Straży Miejskiej, dotyczących podejrzenia spalania paliw stałych, odpadów, może napawać optymizmem. Okazuje się bowiem, że z roku na rok ich liczba ma tendencję spadkową.
 
Przypominamy jednak, że wobec osób ignorujących przepisy uchwały antysmogowej mogą zostać wyciągnięte konsekwencje wynikające z przepisów prawa (pouczenie, mandat karny od 20 zł do 500 zł lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu – grzywna do 5 tysięcy złotych).
 
Liczba wyświetleń: 1860

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń