Miasta partnerskie

Miasta partnerskie Opoczna:
    

Zawarte między Opocznem a miastami porozumienia określają zasady współpracy, wzajemnej wymiany doświadczeń, spostrzeżeń z pracy i działalności samorządowej, prowadzonej w interesie mieszkańców miast partnerskich.  

Metody współpracy władz samorządowych Opoczna i zagranicznych miast partnerskich: wzajemne wizyty i pobyt przedstawicieli samorządowych, spotkania konsultacyjne i robocze, wymiana doświadczeń w różnych dziedzinach życia społecznego mieszkańców (np. w zakresie przedsiębiorczości, oświaty, wypoczynku, rekreacji, sportu, turystyki), propagowanie i promocja współpracy, przyjaźni i wspólnych osiągnięć w środkach masowego przekazu, zachęcanie instytucji kulturalno - oświatowych do wymiany informacji, organizowanie wymiany dzieci i młodzieży w ramach wycieczek krajoznawczych, wzajemna współpraca w organizowaniu imprez kulturalnych. Kontakty zagraniczne służą głębszemu poznaniu kultury, tradycji, zwyczajów i obyczajów oraz języka przez mieszkańców współpracujących miast.

 

Opoćno

 

Opočno - Czechy. Założone w 1069 roku w górach Orlickich nad Złotym Potokiem. Liczy 3309 obywateli. W XV wieku miejscowość otrzymała prawa miejskie (1471 otrzymała herb od króla czeskiego i węgierskiego Władysława Jagiellończyka). Dnia 2 maja 2002 roku zostalo podpisane porozumienie o rozwijaniu i kontynuowaniu wzajemnej współpracy miedzy miastami Opočno - Czechy i Opoczno - Polska.

 

 Bytća

Bytcza (Bytča) - Słowacja. Miasto leży w północno-zachodniej części Słowacji w dolinie rzeki Wag. Liczy 11,5 tysiąca mieszkańców. Bytča jest ośrodkiem powiatowym. Pierwsza pisemna wzmianka o Byczy pochodzi z pierwszej polowy XIII wieku konkretnie z 1234 roku. W 1378 roku Bycza uzyskała przywileje ziemskiego miasteczka. Nawiązanie wzajemnego partnerstwa i przyjaźni rozpoczęła wizyta burmistrza i radnych Opoczna w Bytczy w dniach 20-22 lipca 1998r. Porozumienie o rozwijaniu i kontynuowaniu wzajemnej współpracy miedzy Opocznem, a Bytczą zostało podpisane 23 czerwca 1999 roku. W maju 2007 roku podpisano następne porozumienie na lata 2007-2010, które to porozumienie jest okazaniem woli przedstawicieli miast w rozwijaniu i kontynuowaniu współpracy.

 

Jarocin

Jarocin - Polska. Jest miastem położonym w środkowo – południowej części województwa wielkopolskiego, na Wysoczyźnie Kaliskiej. Nazwa miasta pochodzi od staropolskiego imienia Jarota. Najwcześniejsza wzmianka historyczna o mieście datowana jest na XIII wieku. Najbardziej kojarzony jest z Festiwalem Muzyki Rockowej. Jarocin jest siedzibą gminy i powiatu. Umowa partnerska pomiędzy Gminą Jarocin a Gminą Opoczno została podpisana 9 listopada 2019 r.

 

Słowiańsk

 

Słowiańsk - Ukraina. Miasto w Donieckim Zagłębiu Węglowym, położone nad rzeką Kazennyj Toreć. Słowiańsk jest siedzibą administracyjna regionu słowiańskiego, ale jednak nie wchodząca w jego skład. Ośrodek wydobycia soli kamiennej, przemysłu chemicznego, maszynowego, materiałów budowlanych i spożywczego. List intencyjny o współpracy między miastami został podpisany 3 sierpnia 2018 r.

 

Nowogród Wołyński

 

Zwiagel (dawniej Nowogród Wołyński) - Ukraina. Miasto w obwodzie żytomierskim, stolica regionu nowogrodzkiego, nad rzeką Słucz. W sierpniu 2018 r. podpisano list intencyjny określający cele współpracy między miastami.

 

logo Sunnfjord kommune

 

Sunnfjord kommune

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka