Strategia Rozwoju Gminy

 
STRATEGIA ROZWOJU GMINY OPOCZNO na lata 2016 - 2020

 

Strategia jest jednym z podstawowych instrumentów zarządzania. Stanowi podstawę do prowadzenia przez władze samorządowe długookresowej polityki rozwoju gminy. Jest istotnym dokumentem planowania lokalnego. Jej celem jest określenie najważniejszych kierunków rozwojowych, wskazanie wizji, celów strategicznych i operacyjnych wszelkich podejmowanych działań.

 

Ikona pdf STRATEGIA ROZWOJU GMINY OPOCZNO 2030 na lata 2021 - 2030, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [5.15 MB]

powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka