Straż Miejska Aktualności

Operatorzy systemu monitoringu miejskiego czuwają całą dobę

Opublikowano dn. 09.12.2021
Autor: OPOCZNO


Przesłankami i podstawami prawnymi prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc publicznych jest art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.

Przesłankami i podstawami prawnymi prowadzenia monitoringu wizyjnego miejsc publicznych jest art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną.
 
Dzięki wsparciu Rady Miejskiej i władz miasta Opoczna Straż Miejska rozbudowuje system monitoringu wizyjnego gminy Opoczno. System ten w znacznym stopniu poprawił i poprawia bezpieczeństwo naszej gminy. Obecnie liczy on 125 kamer w tym 10 obrotowych. System monitoringu funkcjonuje przez 24 godziny na dobę rejestrując obraz, a począwszy od 3 grudnia br. rozpoczął również  pracę w trybie ciągłej całodobowej obserwacji i nadzoru przez operatora monitoringu.
 
System monitoringu wykorzystywany jest w celu zabezpieczenia prewencyjnego monitorowanego rejonu miasta oraz szybkiego kierowania w rejon zagrożony patroli straży lub innych służb w zależności od rodzaju zagrożeń. Ponadto służy do zapobiegania skutkom zdarzeń losowych, przeszukiwania terenu, zaśnięcia w niskich temperaturach, pomocy bezdomnym, udzielania wsparcia podejmującym zadania służbowe patrolom (interwencje, akcje ratownicze). Możliwość rejestrowania zdarzeń pozwala natomiast na ujęcie sprawców na podstawie zapisu monitoringu. Obraz zarejestrowany przez kamery przechowywany jest na dyskach twardych specjalnych rejestratorów przez 30 dni, a po tym okresie zostaje trwale skasowany.  W związku z powyższym materiały potrzebne do prowadzonych postępowań są w tym okresie kopiowane na dyski komputera lub inne nośniki. Ponadto za pośrednictwem monitoringu zbierany jest materiał dowodowy nie tylko dla Straży Miejskiej, ale również dla Policji, Prokuratury czy Sądu. Informacje niezbędne do podjęcia czynności wobec sprawców wykroczeń przekazywane są natychmiast patrolom Policji i Straży Miejskiej pełniącym służbę w terenie.
 
Podstawowe cele monitoringu:
 
  • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa,
  • przeciwdziałanie aktom wandalizmu, aktom chuligaństwa, niszczeniu mienia,
  • zmniejszenie przestępczości,
  • zapobieganie wykroczeniom i wypadkom,
  • ochrona porządku publicznego,
  • oddziaływanie prewencyjne,
  • gromadzenie materiałów dowodowych przeciwko sprawcą przestępstw i wykroczeń.
 
Podstawowe znaczenie monitoringu to przede wszystkim szybkość reagowania i przemieszczania patroli w rejony występujących zagrożeń, co umożliwia przeciwdziałanie czynom karalnym i ujęcie sprawców tych czynów. W przypadku interwencji, których z uwagi na dyslokację patroli lub ich zaangażowanie w inne zadania nie mogą podjąć strażnicy miejscy, informacja o ujawnionych zdarzeniach przekazywana jest Policji.  W ciągu 11 miesięcy roku 2021 operatorzy monitoringu wizyjnego miasta ujawnili już 907 czynów zabronionych. Przedstawiona ilość ujawnionych przypadków łamania obowiązującego prawa świadczy również o istniejącym zapotrzebowaniu na funkcjonowanie w lokalnej społeczności Straży Miejskiej oraz jej integralnej roli i przydatności w realizacji zadań, związanych z zapewnieniem spokoju i porządku publicznego na terenie miasta.
 
Wśród nowych miejsc, które zostały objęte monitoringiem znajdą się między innymi: okolice bazaru miejskiego przy ul. Piotrkowskiej, nowy park przy ul. Św. Marka, ul. Graniczna, okolice cmentarza na ul. Rolnej i na ul. Moniuszki.
 
Liczba wyświetleń: 2810

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń