Straż Miejska Aktualności

Straż Miejska w Opocznie przypomina o obowiązku noszenia maseczek.

Opublikowano dn. 28.10.2021
Autor: OPOCZNO


Epidemia koronawirusa w Polsce trwa już ponad półtora roku a wprowadzony nakaz zakrywania ust i nosa w przestrzeni publicznej nadal wywołuje kontrowersje. Wiele osób przekonanych jest, że obowiązek zakładania maseczki jest niezgodny z prawem, jednak zgodnie z uchwaloną 28 października 2020 r. ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 obywatele są zobowiązani do zakrywania ust i nosa w miejscach publicznych. W/w ustawa znowelizowała bowiem ustawę z 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, zgodnie z którą Rada Ministrów jest upoważniona do regulowania kwestii zakrywania ust i nosa.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, usta i nos trzeba obowiązkowo zasłaniać m.in.: na terenie nieruchomości wspólnych (np. na klatce schodowej), w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie, w zakładzie pracy, jeśli w pomieszczeniu przebywa więcej niż jedna osoba (chyba, że pracodawca postanowi inaczej), w zakładzie pracy podczas bezpośredniej obsługi klienta, w kinie i teatrze, u lekarza, w przychodni, w szpitalu, salonie masażu i tatuażu, w kościele i szkole, na uczelni, w urzędzie i w innych budynkach użyteczności publicznej (w sądzie, w instytucji kultury, banku, na poczcie itp.).
 
10 kwietnia 2021 r. w życie weszło nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 26 marca 2021 r. dotyczące zmiany wysokości grzywien za niektóre wykroczenia. W myśl nowego rozporządzenia wyższymi mandatami mają być karani również ci, którzy nie przestrzegają zasad higieny i zaleceń sanitarnych, przyczyniając się do szerzenia chorób zakaźnych. 
 
W chwili obecnej oprócz kary za brak maseczki w wysokości do 1000 zł., policja ma prawo skierować sprawę do Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Wówczas należy liczyć się z karą administracyjną w wysokości od 5.000 zł do 30.000 zł.
 
Grzywny dotyczą też przewoźników (m.in. taksówkarzy, kierowców busów i autobusów). Za niezapewnienie pasażerom higienicznych i bezpiecznych warunków w czasie transportu, grozić im będzie mandat w wysokości do 250 zł. Jak przypomina Komendant Straży Miejskiej w Opocznie Dariusz Rzepka, przewoźnik jest obowiązany do zapewnienia osobom podróżującym bezpieczeństwa, higieny i wygody. - Ma on zatem obowiązek sprzątania, usuwania śmieci, naprawiania przedmiotów uszkodzonych, zapewnienia podstawowych środków higieny w toaletach itp. W dobie pandemii zakres obowiązków może być rozszerzony o konieczność dezynfekcji pojazdu, dopilnowania, by pasażerowie mieli maski, dopilnowania odstępów i dozwolonej ich liczby itp. W tym miejscu należy zaznaczyć, że opoczyńscy Strażnicy Miejscy prowadzą wzmożone kontrole autobusów kursujących po Gminie Opoczno. 
 
Straż Miejska w Opocznie apeluje – zasłaniając nos i usta powstrzymujemy rozprzestrzenianie się koronawirusa. Dbajmy o siebie i innych.
 
Liczba wyświetleń: 1330

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń