Straż Miejska Aktualności

Elektroniczne hulajnogi pod czujnym okiem Strażników Miejskich – od 30 sierpnia nowe uprawnienia Straży Miejskiej

Opublikowano dn. 02.09.2021
Autor: OPOCZNO


Poruszasz się hulajnogą po mieście? Od 30 sierpnia br. Strażnicy Miejscy zyskali uprawnienia do wystawiania mandatów karnych użytkownikom hulajnóg, deskorolek, rolek i innych urządzeń wspomagających ruch, którzy łamią przepisy ruchu drogowego.

Powyższe uprawnienia związane są z nowelizacją ustawy Prawo o Ruchu Drogowym, która wprowadza trzy nowe definicje pojazdów:
 
  • hulajnogi elektryczne,
  • urządzenia transportu osobistego (takie jak deskorolki elektryczne czy elektryczne urządzenia samopoziomujące itp.)
  • urządzenia wspomagające ruch (m.in. rolki, wrotki, deskorolki, hulajnogi i inne urządzenia lub sprzęt sportowo-rekreacyjny, napędzane siłą mięśni użytkownika).
 
Zatem gdzie można będzie poruszać się tymi urządzeniami?
 
-Od 20 maja użytkownicy tych urządzeń są zobowiązani do poruszania się po drogach dla rowerów, jezdniach na których ruch dopuszczony jest z prędkością 30 km/h oraz w ramach wyjątku chodnikiem gdy nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej respektując przy tym pieszych poruszających się tym pasażem lecz z prędkością nie przekraczającą 20 km/h . Wszakże użytkownicy urządzeń wspomagających ruch w świetle prawa nadal będą traktowani jako piesi – informuje Dariusz Rzepka – Komendant Straży Miejskiej w Opocznie.
 
W związku ze zmianą przepisów, Strażnicy Miejscy otrzymali uprawnienia do kontroli ruchu drogowego wobec uczestników ruchu korzystających z w/w urządzeń, zatrzymywania ich, legitymowania i wydawania wiążących poleceń, co do sposobu korzystania z drogi i używania pojazdu lub urządzenia wspomagającego ruch. Nowe przepisy przyznają także uprawnienia do nakładania przez Straż Miejską grzywien w drodze mandatów karnych wobec kierujących rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego za nieporuszanie się z prędkością zbliżoną do prędkości pieszego lub nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu.
 
Nowe przepisy określają sposób pozostawienia hulajnogi po skończonym użytkowaniu – urządzenia będzie można pozostawiać tylko w wyznaczonych specjalnie do tego celu miejscach lub – w przypadku stwierdzenia barku takiego miejsca – pojazdy powinny być pozostawione jak najdalej od krawędzi jezdni, równolegle do niej. W dodatku, aby korzystać z wspominanych jednośladów trzeba mieć ukończone 10 lat, posiadać kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii A1,B1, AN lub T. Natomiast osoby pełnoletnie nie muszą posiadać podanych uprawnień.
 
Nowe przepisy – nowe obowiązki. Nowelizacja ustawy przewiduje kary za poruszanie się hulajnogą elektryczną, urządzeniem transportu osobistego lub urządzeniem wspomagającym ruch chodnikiem lub drogą dla pieszych – z prędkością większą niż prędkość zbliżona do prędkości pieszego lub za nieustępowanie pierwszeństwa pieszemu.
 
  • Za korzystanie podczas jazdy z telefonu (wymagające trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku), groził będzie mandat 200 zł.
  • Za przewożenie innej osoby, zwierzęcia lub ładunku grozić będzie mandat 100 zł.
  • Za kierowanie na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu pojazdem innym niż mechaniczny przez osobę znajdującą się w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka – grozić będzie mandat od 300 do 500 zł.
  • Naruszenie warunków zatrzymania lub postoju pojazdu na chodniku będzie oznaczało mandat 100 zł.
  • Za nieustąpienie przez kierującego pojazdem pierwszeństwa pieszym znajdującym się na przejściu przewidziano karę w wysokości 350 zł.
  • Mandat będzie można otrzymać także za wykroczenia przeciwko innym przepisom ustawy – Prawo o ruchu drogowym lub przepisom wydanym na jej podstawie.
 
Liczba wyświetleń: 1130

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń