Straż Miejska Aktualności

29 sierpnia - święto Strażników Miejskich i Gminnych

Opublikowano dn. 26.08.2021
Autor: OPOCZNO


Z okazji przypadającego 29 sierpnia święta Strażników Miejskich i Gminnych i 28-lecia funkcjonowania Straży Miejskiej w Opocznie przypominamy historię powstania Straży Miejskiej w Opocznie.

Rada Miejska w Opocznie uchwałą z dnia 21 lipca 1993 roku określiła, że do zakresu działania i kompetencji burmistrza należy m.in. tworzenie straży miejskiej, ustalanie jej statutu i nadzorowanie jej działalności. Jednocześnie uchwalono regulamin straży miejskiej, który następnie został przesłany do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, celem zatwierdzenia przez organy państwowe. Straż Miejska w Opocznie działa na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych/miejskich.
 
Po utworzeniu Straży Miejskiej w Opocznie ogłoszono rekrutację, na którą odpowiedziało 70 osób, na 10 planowanych etatów. Do drugiego etapu rekrutacji tj. szkolenia zakwalifikowano 25 osób. Przez dwa miesiące kandydaci szkolili się pod okiem funkcjonariuszy z Komendy Rejonowej Policji w Opocznie oraz we wspólnych patrolach z funkcjonariuszami Straży Miejskiej z Tomaszowa Mazowieckiego. Ten okres zakończył się wyłonieniem 12 osób, które z dniem 22 listopada 1993 roku otrzymały zatrudnienie w opoczyńskiej Straży Miejskiej. Od tego też czasu Staż Miejska w Opocznie zaczęła faktycznie funkcjonować. Pierwsza siedziba Straży mieściła się w budynku C Urzędu Miejskiego przy ul Staromiejskiej, a funkcjonariusze do swojej dyspozycji otrzymali samochód marki Żuk.
 
Pierwsze służby odbywały się w systemie dziennym i pełnione były po cywilnemu. Następnie strażnicy wyposażeni zostali w pierwsze mundury, wzorowane na mundurach policjantów amerykańskich - koloru granatowego - czapka garnizonowa ośmiokątna, kurtka typu lotniczego. Po kolejnych sześciu miesiącach strażnicy wyposażeni zostali w tzw. środki przymusu bezpośredniego: pałki, gaz, kajdanki i broń gazową.
 
Przez minione 28 lat pracami Straży Miejskiej w Opocznie kierowali:
 
1993-94 – p.o. komendanta Artur Jankowski,
1994 - 1996 – komendant Zenon Wereszka,
1997 - 1998 – komendant Agnieszka Róg,
1998 - 2007 – komendant Antoni Rutowicz,
2007- 2016 – komendant Zbigniew Badowski,
2016 - 2018 – komendant Tadeusz Brola,
od 2019 – komendant Dariusz Rzepka.
 
Straż Miejska od 18 grudnia 2019 roku ma nową siedzibę mieszczącą się przy ul. Piotrkowskiej 7. Nowe miejsce pracy Strażników Miejskich posiada poczekalnie, pomieszczenie służące do prowadzenia czynności w sprawach o wykroczenia, salę odpraw służbowych dla funkcjonariuszy oraz do spotkań z aktywistami miejskimi, Radami Wspólnot Mieszkaniowych czy też w przyszłości Radami Osiedli. Tutaj również znajduje się miejsce na nowy System Monitoringu Miejskiego, nad którego usprawnieniem zarówno organizacyjno-prawnie jak i technicznie w tej chwili trwają prace. Obecnie na terenie miasta znajdują się 102 kamery monitorujące teren miasta, umieszczono również tablice informacyjne „Miasto Monitorowane” przy wjazdach do Opoczna. System monitoringu wizyjnego obsługuje 4 operatorów.
 
Obecnie w opoczyńskiej Straży Miejskiej pracuje 8 funkcjonariuszy oraz 6 pracowników cywilnych. Jednostką kieruje komendant Dariusz Rzepka. Od początku istnienia formacji w naszym mieście w Straży pracowało łącznie 20 strażników, z czego do tej pory pracuje 5 związanych od samego początku istnienia Straży Miejskiej w Opocznie.
 
Miasto podzielone jest na 4 rejony służbowe. Każdy rejon przydzielony jest dla 2 strażników. Praca strażników miejskich odbywa się w systemie 2 –zmianowym od godz. 6 do 22. Monitoring miejski rejestruje obraz całodobowo, a operatorzy pracują od godziny 7 do 22.
 
Jubileuszowa uroczystość która odbędzie się dziś w Urzędzie Miejskim z obecnością kierownictwa Miasta będzie również okazją do wręczenia wyróżniającym się funkcjonariuszom nagród Burmistrza Opoczna oraz awansów na wyższe stopnie służbowe. Do stopnia starszego inspektora awansowany zostanie strażnik Robert Jaciubek.
 
Spotkanie jest również okazją do podsumowania minionego roku działalności Straży Miejskiej w Opocznie pod kierownictwem Komendanta Dariusza Rzepki. Nakreślone zostaną plany i oczekiwania Burmistrza oraz mieszkańców co do działalności Straży. Trudne czasy służby w dobie obostrzeń związanych z pandemią zmuszają nas do przyjęcia nowych koncepcji pracy i organizacji zadań dla strażników. Ciągła praca w ramach służb policyjnych również wymaga ustalania innych priorytetów i reorganizacji zadań do tej pory wykonywanych. W spektrum zadań realizowanych w naszym wydziale, oprócz typowych zadań Straży Miejskiej, znajdują się zadania z zakresu Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności, Ochrona Przeciwpożarowa Gminy, rekrutacja poborowych i sprawy wojskowe oraz egzekucji wymogów w zakresie ochrony środowiska i przestrzegania ustawy o porządku i czystości w gminie. Podkreślić należy również bardzo dużą wagę Monitoringu Miejskiego, stanowiącego kluczowy element systemu zapewnienia bezpieczeństwa dla mieszkańców naszej gminy. 
 
W tak trudnych dla nas wszystkich czasach pandemii wyrażamy podziękowanie mieszkańcom gminy Opoczno za zrozumienie trudnej pracy Strażnika Miejskiego i dziękujemy za pomoc okazywaną nam na co dzień oraz chęć współpracy w rozwiazywaniu codziennych problemów naszej gminy.
 
Liczba wyświetleń: 1638

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń