Straż Miejska Aktualności

Opoczno używa fotopułapek w walce z zaśmiecaniem miasta

Opublikowano dn. 01.07.2021
Autor: OPOCZNO


Straż Miejska w Opocznie zwraca uwagę, że trwające w pełni lato odsłania wiele wstydliwych widoków w mieście. Ten wstydliwy krajobraz tworzą dzikie wysypiska odpadów.

Komendant Straży Miejskiej w Opocznie - Dariusz Rzepka podkreśla, że pomimo wprowadzenia czytelnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wiele zakamarków Opoczna nadal tonie w śmieciach. Wskazuje również, że gminny system gospodarowania odpadami pozwala na bezproblemowe pozbycie się różnego rodzaju odpadów w ramach obowiązkowej opłaty śmieciowej.

Kolejnym problemem jest podrzucanie śmieci do miejskich kontenerów ustawionych w obrębie cmentarzy. Jest to również postępowanie niezgodne z prawem.

 

zdjęcie z cmentarza

Opoczno mówi stop zaśmiecaniu gminy – fotopułapki w walce z dzikimi wysypiskami

W związku z obserwowanym procederem nielegalnego pozbywania się odpadów władze miasta zamierzają walczyć z tym zjawiskiem poprzez monitorowanie miejsc, w których najczęściej pojawiają się dzikie wysypiska. Monitoring ten jest realizowany z wykorzystaniem tzw. „fotopułapek”.

Stąd też w chwili obecnej Straż Miejska w Opocznie została wyposażona w partię urządzeń, które nagrywają obraz, a poza tym mogą się łączyć z siecią GSM i przekazywać obraz na bieżąco. Fotopułapki będą odporne na warunki atmosferyczne i mogą zapewniać doskonałą jakość zdjęć również w nocy. Jak zaznacza opoczyński magistrat, pierwsze miejsca, w których zaczęły już działać fotopułapki został wytypowany przez Wydział Ochrony Środowiska UM wspólnie ze Strażą Miejską. Po jakimś czasie, w zależności od potrzeb, ich lokalizacja będzie zmieniana.

Straż Miejska w Opocznie przypomina przy tym, że podrzucanie odpadów w krzaki, na tereny rolnicze czy też leśne i inne miejsca do tego nieprzeznaczone, to działanie, które może pociągnąć za sobą przykre konsekwencje finansowe dla osoby zaśmiecającej.

Przy okazji Urząd Miejski przypomina, że w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych przewidziane są terminy odbioru wszystkich frakcji odpadów. Odbiór odpadów odbywa się w ramach ponoszonej przez mieszkańców opłaty. Ponadto selektywnie zebrane odpady (opony, gruz, stare meble itp.) można legalnie i bez dodatkowych opłat dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

 

śmieci w lesie

Liczba wyświetleń: 1406

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń