Monitoring

Czas przechowywania nagrań i informacje na temat dostępu do nagrań

Opublikowano dn. 19.12.2019
Autor: OPOCZNO

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), zarejestrowany obraz zdarzeń przez Monitoring Miejski Miasta Opoczna obsługiwany przez Straż Miejską w Opocznie, nie zawierający dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla tych postępowań, przechowuje się przez okres 30 dni od daty dokonania nagrania, a następnie podlega on zniszczeniu.

 

Straż Miejska w Opocznie udostępnia zapisy materiałów z monitoringu jedynie w zakresie, w jakim może być on wykorzystany w związku z ujawnionymi przestępstwami i wykroczeniami i wyłącznie na wniosek właściwych dla tych spraw organów, tj. Policji, Prokuratury, Sądu itp.

Straż Miejska w Opocznie nie udostępnia materiałów z monitoringu na wniosek osób prywatnych, jak również podmiotów prowadzących postępowania w sprawie o odszkodowanie.

Liczba wyświetleń: 2426

Powrót
Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Relacje z wydarzeń