Ochrona powietrza

Punkt konsultacyjno – informacyjny programu „Czyste Powietrze” – od 6 lipca 2021 r.

Opublikowano dn. 30.06.2021
Autor: OPOCZNO


Gmina Opoczno podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi odnośnie otwarcia i prowadzenia punktu konsultacyjno – informacyjnego programu „Czyste Powietrze”.

W ramach działania Punktu będzie można uzyskać:

  • informacje o Programie dla osób zainteresowanych złożeniem wniosku o dofinansowanie,

  • pomoc dla Wnioskodawców w zakresie przygotowywania Wniosków pod kątem spełnienia wymagań określonych w Programie,

  • pomoc Wnioskodawcom przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Punkt obsługi dla mieszkańców znajduje się w Opocznie przy ul. Pl. Kościuszki 16, wejście „A”

Punkt będzie czynny od dnia: 6 lipca 2021 r. w każdy wtorek i czwartek w godzinach od 12:00 – 17:00, kontakt telefoniczny: 44 786 01 90 (w godzinach otwarcia punktu)

Program Czyste Powietrze skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami mieszkalnego budynku jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębniona księgą wieczystą.

Za pomoc w przygotowaniu wniosków oraz ich złożenie nie są pobierane żadne opłaty i prowizje.

Liczba wyświetleń: 3528

Powrót

Relacje z wydarzeń