Ochrona powietrza

Konsultacje społeczne

Opublikowano dn. 07.05.2021
Autor: OPOCZNO


Burmistrz Opoczna ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027 "

Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027".
 

W ramach opracowania dokumentu przeprowadzono bazową inwentaryzację emisji CO2, zużycia energii finalnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W PGN zawarto także zbiór planowanych inwestycji, których realizacja na terenie gminy przyczyni się do osiągnięcia założeń gospodarki niskoemisyjnej.

 

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zapisów zawartych w PGN. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym dokumencie.

 

W ramach przeprowadzanych konsultacji możliwe jest zgłoszenie swoich uwag i opinii do PGN w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej. Uwagi i opinie proszę kierować do dnia 28 maja 2021r. na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno lub osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska, budynek A, pokój A3 (parter), w godz. pracy tj. pn., śr., czw., od 730 do 1530, wt. od 730 do 1630, pt. od 730 do 1430, tel. 44 786 01 18 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl

 

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w Wydziale Ochrony Środowiska, budynek A, pokój A3 (parter), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 7 maja 2021 r. do 28 maja 2021r. oraz na stronie internetowej www.bip.opoczno.pl w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2027.

 

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno.

 

Ikona pdfPrognoza oddziaływania na środowisko, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [7.59 MB]

Ikona pdfPlan gospodarki niskoemisyjnej w gminie Opoczno, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [3.52 MB]

Ikona docxFormularz zgłoszenia uwag - PGN1, plik: Rozszerzenie: docx, Rozmiar: [20.45 KB]

Liczba wyświetleń: 2070

Powrót

Relacje z wydarzeń