Środowisko

TRWA INWENTARYZACJA

Opublikowano dn. 31.01.2020
Autor: OPOCZNO

Zdjęcie Artykułu
31 stycznia 2020

Od maja 2019 r. na terenie gminy Opoczno odbywa się inwentaryzacja nieruchomości dotycząca sprawdzenia kotłów do ogrzewania domów, pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Powyższe działania odbywają się na podstawie art. 379 ust. 1, 2 i 3 ustawy Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2019 r, poz. 1396), art. 5 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454) jak również w ramach Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Łódzkiego.

Podczas inwentaryzacji wypełniane są ankiety dotyczące rodzaju źródła ogrzewania budynku, informacje o ilości, rodzaju, kolorze, pojemności pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz zbiornikach bezodpływowych (szambach) lub przydomowych oczyszczalni ścieków znajdujących się na nieruchomościach niepodłączonych do sieci kanalizacji sanitarnej.

Celem akcji jest przede wszystkim dokładne rozpoznanie jakimi rodzajami kotłów ogrzewają swoje mieszkania nasi mieszkańcy, jaki jest ich stan i jaka jest skala ogrzewania kotłami niespełniających współczesnych wymagań. Zebrane informacje pozwolą nam zaplanować przyszłe działania gminy ukierunkowane na wymianę istniejących instalacji i urządzeń grzewczych.

Inwentaryzację przeprowadzają pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Opocznie oraz funkcjonariusze Straży Miejskiej.

Mieszkańcy poszczególnych miejscowości i ulic na bieżąco są informowani o terminach przeprowadzania kontroli.

W dniach 4 – 18 lutego 2020 roku zostanie dokonana inwentaryzacja ulicy: Piotrkowskiej

w następującej kolejności:

 • 4 lutego – od nr 2A do nr 75
 • 5 lutego – od nr 77 do nr 124
 • 11 lutego – od nr 125 do nr 164
 • 12 lutego – od nr 165 do nr 216A
 • 18 lutego – od nr 218 do nr 286

W dniach 19 – 27 lutego, 3 marca 2020 roku zostanie dokonana inwentaryzacja Osiedla Ustronie:        

 w następującej kolejności:

 • 19 lutego - ul. Akacjowa
 • 20 lutego – ul. Świerkowa, ul. Jodłowa, ul. Orzechowa, ul. Morwowa
 • 25 lutego – ul. Grabowa, ul. Modrzewiowa, ul. Czeremchowa
 • 26 lutego – ul. Klonowa, ul. Brzozowa, ul. Bukowa, ul. Dębowa, ul. Kasztanowa
 • 27 lutego – ul. Jarzębinowa, ul. Głogowa, ul. Lipowa, ul. Jesionowa
 • 3 marca – ul. Wierzbowa, ul. Tujowa, ul. Wiązowa

W dniach 4 marca – 5 marca 2020 roku zostanie dokonana inwentaryzacja ulicy Partyzantów:

w następującej kolejności:

 • 4 marca – od nr 1A/5 – 56
 • 5 marca – od nr 58 - 100

 

Inwentaryzacja będzie dotyczyła sprawdzenia kotłów do ogrzewania domów, termomodernizacji budynków, pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych oraz podłączenia do sieci kanalizacyjnej.

W celu sprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji prosimy o przygotowanie następujących informacji:

-  imię i nazwisko właściciela/użytkownika nieruchomości;

- ilość, pojemność i kolor pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych;

- rodzaj kotła i opału;

- klasa kotła, moc urządzenia grzewczego w KW;

- ilość zużytego opału w sezonie grzewczym;

- grubość ocieplenia (dachu, stropodachu, stropu nad piwnicą, ścian zewnętrznych budynku);

- powierzchni użytkowej i grzewczej budynku w m2;

- szacunkowy rok budowy domu.

Podczas inwentaryzacji wykonane zostaną zdjęcia frontu nieruchomości z nr posesji oraz zdjęcie kotła w kotłowni lub piwnicy.

Dziękujemy mieszkańcom za dotychczasową współpracę podczas wykonywanych czynności służbowych.

Liczba wyświetleń: 656
Powrót