Środowisko

Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w Gminie Opoczno

Opublikowano dn. 30.10.2019
Autor: OPOCZNO

Zdjęcie Artykułu
30 października 2019

Gmina Opoczno prowadzi nabór wniosków do projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV Gospodarka niskoemisyjna, Działania IV.4 - Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń w ramach konkursu zaplanowanego na styczeń 2020

 
Nabór deklaracji w terminie od dnia 28 października 2019 r. do dnia 29 listopada 2019 r.
 

Informacje można uzyskać telefonicznie w godzinach pracy Urzędu pod numerem telefonu 44 786 01 18 jak również korzystając z poczty elektronicznej pod adresem: nowypiec@um.opoczno.pl.

Wnioski można składać w Urzędzie Miejskim w Opocznie w Wydziale Ochrony Środowiska budynek A, I piętro, pokój nr A4 oraz w formie elektronicznej (skan wniosku) za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej nowypiec@um.opoczno.pl jak również mogą być przesłane z wykorzystaniem elektronicznej Platformy Administracji Publicznej (e PUAP) za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Informacje odnośnie warunków technicznych można uzyskać dzwoniąc na infolinię wykonawcy dokumentacji technicznej, która czynna będzie pod nr telefonu 601 363 175, 669 212 715, 603 076 787 w dni robocze pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 od dnia 14 listopada 2019 do dnia 29 listopada 2019.

Regulamin naboru wniosków, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [299.21 KB]

Deklaracja Gmina Opoczno, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [589.08 KB]

 

Liczba wyświetleń: 864
Powrót