Środowisko

PUNKT INFORMACYJNO-KONSULTACYJNY DLA BENEFICJENTÓW PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE

Opublikowano dn. 25.02.2019
Autor: stempniak_p

Zdjęcie Artykułu
25 lutego 2019

18 lutego 2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego rządowego priorytetowego Programu Czyste Powietrze. Punkt powstał w związku ze współpracą Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi z Powiatem Opoczyńskim, przy wsparciu Posła Roberta Telusa.

 

Otwarcie Punktu i podpisanie stosownej umowy poprzedziło spotkanie samorządowców całego powiatu opoczyńskiego z Prezesem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, Panem Wojciechem Miedzianowskim. W spotkaniu, które poprowadził starosta Marcin Baranowski wzięli udział: wicestarosta Maria Barbara Chomicz, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący rad oraz radni powiatowi i pracownicy merytoryczni starostwa i gmin.

Spotkanie to było doskonałą okazja do zadawania pytań prezesowi WFOŚ i GW. Poza wiodącym tematem związanym z przedstawieniem programu Czyste Powietrze uczestnicy spotkania zadawali pytania związane z bieżącą współpracą gmin przy realizacji zadań finansowanych przy udziale środków Funduszu.

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze znajduje się w Starostwie Powiatowym w Opocznie, pokój nr 100, (I piętro).

Konsultacji udziela doradca energetyczny - pracownik WFOŚ i GW w Łodzi w każdy poniedziałek będący dniem roboczym w godz. 9.00 - 14.00. Docelowo, po przeszkoleniu doradcy miejscowego punkt będzie przyjmował interesantów dwa razy w tygodniu, w poniedziałek i we czwartek w godzinach 7.30 - 15.30 (już od kwietnia b.r.)

Podczas konsultacji będzie można dowiedzieć się m.in. jakie zadania mogą być dofinansowane, jakie progi dofinansowania obowiązują i gdzie należy złożyć wnioski. Informacje będą udzielane osobom, które dopiero zamierzają złożyć wniosek oraz osobom, które taki wniosek wypełniają.

Program Czyste Powietrze ma na celu zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.

Warunki podstawowe dla ubiegających się o dotację to:

- dla budynków istniejących: wymiana starego pieca/kotła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła spełniające wymagania programu.

- dla budynków nowo budowanych: zakup i montaż nowego źródła ciepła spełniającego wymagania programu.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki będą udzielane za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wszystkie szczegółowe informacje wraz z wnioskami do wypełnienia znajdują się na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.lodz.pl

 

czyste powietrze

Liczba wyświetleń: 2642
Powrót

Relacje z wydarzeń