Środowisko

Od 1 lipca - Nowy program „Moja Woda” – 100 milionów złotych na 20 tysięcy przydomowych retencji

Opublikowano dn. 23.06.2020
Autor: OPOCZNO

Zdjęcie Artykułu
23 czerwca 2020

 
Program „Moja woda”, czyli 100 mln zł na retencję
 
Od 1 lipca rządowym programem „Moja Woda” będzie się zajmował i przyjmował wnioski Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
Program „Moja Woda” ma sfinansować
20 tys. instalacji przydomowej retencji i spowodować zatrzymanie miliona m3 rocznie w miejscu opadu wody, a przez to odciążyć kanalizację i zmniejszyć ryzyko podtopień w wyniku nawalnych deszczów.
 
 
Kto może otrzymać dofinansowanie do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe?
 
Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80 procent kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – to one od początku lipca 2020 r. będą przyjmowały wnioski właścicieli domów jednorodzinnych.
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem.
 
Na co można przeznaczyć pieniądze?
 
Pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.
 
Do kiedy będzie realizowany program?
 
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatkowanie środków do końca 2024 r.
 
Więcej informacji można uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Łodzi.
 
 
Liczba wyświetleń: 572
Powrót

Relacje z wydarzeń