Gospodarka odpadami

Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi od stycznia 2021 r.

Opublikowano dn. 05.01.2021
Autor: OPOCZNO


1 stycznia 2021 roku zmianie uległa wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz indywidualne numery rachunków bankowych dotyczących powyższej opłaty

 
 Zgodnie z uchwałą nr XXV/262/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 października 2020 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi:

- 12,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość

 

Natomiast stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wynosi:
 
- 24,00 zł miesięcznie od jednej osoby zamieszkującej daną nieruchomość
·    
     Zgodnie z treścią zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 1439) do końca I kwartału właściciele nieruchomości otrzymają zawiadomienie o zmianie wysokości stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi z jej wyliczeniem w oparciu o złożoną deklarację (nie ma obowiązku składania nowej deklaracji) oraz nowy indywidualny numer rachunku bankowego.

 

Mieszkańcy gminy Opoczno otrzymają zawiadomienie drogą pocztową do końca I kwartału 2021 r. czyli do 31.03.2021 r.


Liczba wyświetleń: 1438

Powrót

Relacje z wydarzeń