Zdrowie

ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE

Opublikowano dn. 23.12.2021
Autor: OPOCZNO


„Regionalny program rehabilitacji dla mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19 „ŁÓDZKIE CENTRUM POSTCOVIDOWE” jest odpowiedzią na występowanie niepokojących powikłań po zakażeniu wirusem Sars-CoV-2, takich jak m.in. zaburzenia czynności wentylacyjnych płuc, osłabienie, duszności, depresja, a nawet udar mózgu.

loga projektu
Stan zdrowia mieszkańców województwa, którzy przeszli chorobę, często uniemożliwia lub w bardzo dużym stopniu utrudnia kontynuowanie i podejmowanie aktywności zawodowej, w szczególności wykonywanie pracy w różnych jej formach. W efekcie, sytuacja tych osób na rynku pracy ulega pogorszeniu, a nawet grozi wypadnięciem z rynku.
 
W ramach specjalistycznego ośrodka ŁÓDZKIEGO CENTRUM POSTCOVIDOWEGO koordynujemy działania, które zapewniają:
· synergię podejmowanych interwencji;
·łatwy i szybki dostęp do świadczeń:
- konsultacji: internistycznej, kardiologicznej, neurologicznej, pulmonologicznej, rehabilitacyjnej;
- badań specjalistycznych: spirometrii spoczynkowej, rtg klatki piersiowej, EKG, testów wysiłkowych, badań laboratoryjnych (morfologii krwi obwodowej, oznaczenia parametrów układu krzepnięcia, gazometrii);
- rehabilitacji realizowanej w trybie ambulatoryjnym, domowym lub szpitalnym;
· zwiększenie poczucie bezpieczeństwa wśród osób po przebytej chorobie, zwłaszcza tych, którzy odbyli leczenie szpitalne;
· maksymalizację efektów leczniczych poprzez pełna integrację miedzy usługami zdrowia psychicznego i usługami rehabilitacyjnymi;
 
Do bezpłatnego Programu zapraszamy aktywnych zawodowo mieszkańców województwa łódzkiego po przebytej chorobie COVID-19.
Niniejszy program jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, finansowany jest ze  środków  Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Zgłoszenia do udziału w Programie przyjmowane są telefonicznie i mailowo: 
Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum Profilaktyczno - Lecznicze w Łodzi
tel. 42 27 21 914, 505 511 566, w godz. 9.00 -15.00;
email: lcp@wompcpl.eu
PABIAN-MED w Pabianicach
tel. 42 22 55 455, 500-080-610, w godz. 9.00-15.00
email: pabianmed@pabianmed.pl
ZAPRASZAMY!
 
Więcej informacji nt projektu znajduje się na stronie internetowej: www.wompcpl.eu
 
Liczba wyświetleń: 1768

Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

PTTK Opoczno

 

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Relacje z wydarzeń