Sprawy Społeczne

Wsparcie dla Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie

Opublikowano dn. 25.10.2021
Autor: OPOCZNO


2 września 2021 roku Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno podpisał umowę z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) z siedzibą w Warszawie w sprawie przyznania Gminie Opoczno pomocy finansowej w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w wysokości 100.000,00 zł.

W ramach tego zadania Gmina Opoczno zakupiła środki ochrony osobistej i środki czystości, które zostały przekazane do jednostek podległych Gminy w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom, w tym osobom niepełnosprawnym, będących beneficjentami zarówno Urzędu Miejskiego w Opocznie jak i ww. jednostek.

Zakupiono również 35 kompletów pościeli, 50 paczek podkładów higienicznych i 35 paczek pieluchomajtek na potrzeby Zakładu Opiekuńczo Leczniczego Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie, którego pacjentami są m.in. osoby niepełnosprawne z różnymi schorzeniami, a także osoby po przebytej chorobie COVID-19. Niejednokrotnie są to pacjenci leżący, którzy wymagają specjalnej opieki i stosowania odpowiedniej higieny osobistej.

W związku z powyższym w dniu 22 października br. w imieniu Burmistrza Opoczna Dariusza Kosno Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak wspólnie z Dyrektorem Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Opocznie  Ewą Krzysztofik przekazali na ręce Dagamry Junkiel-Rosiak Dyrektor SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. Edmunda Biernackiego w Opocznie ww. artykuły celem zapewnienia pacjentom Zakładu Opiekuńczo Leczniczego bezpieczeństwa po przebytej chorobie i ochrony przed innymi zakażeniami.

Liczba wyświetleń: 1652

Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

PTTK Opoczno

 

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Relacje z wydarzeń