Profilaktyka uzależnień

Podsumowanie 20. jubileuszowej edycji kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł

Opublikowano dn. 10.06.2021
Autor: OPOCZNO


"Zachowaj Trzeźwy Umysł"

To realizowana od 2002 roku ogólnopolska kampania podejmująca problem profilaktyki uzależnień, skierowana do dzieci i młodzieży. Jej organizatorem jest Fundacja „Trzeźwy Umysł” oraz Stowarzyszenie Producentów i Dziennikarzy Radiowych w Poznaniu we współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego  z całej Polski. Gmina Opoczno nieprzerwanie uczestniczy w kampanii od 2004 roku.

20. jubileuszowa kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł” była realizowana pod hasłem „Dorastamy asertywnie” i miała na celu:

  • ZWIĘKSZENIE SAMOŚWIADOMOŚCI uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, które powodują ryzyko pojawienia się zachowań agresywnych i autodestrukcyjnych np. sięgania po alkohol, dopalacze, papierosy, edukacja rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.
  • SAMOPOZNANIE I SAMOAKCEPTACJĘ, czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja” – umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.
  • NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi.
  • OGRANICZENIE podejmowania przez dzieci i młodzież zachowań ryzykownych (agresywnych i autodestrukcyjnych).
  • WSPIERANIE działalności wychowawczej szkół i placówek oświatowych.
  • EDUKACJĘ rodziców i wsparcie ich w zakresie umiejętności wychowawczych.

Głównym elementem kampanii, oprócz bezpośrednich działań edukacyjnych, jest aktywizacja uczniów poprzez ich udział w organizowanych konkursach. W ramach jubileuszowej kampanii dla uczniów zorganizowano 4 konkursy, w tym m.in. indywidualny konkurs literacko-plastyczny dla uczniów szkół podstawowych i oddziałów szkolno-przedszkolnych pod hasłem „Wehikuł czasu”. Zadaniem uczniów było wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującej dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy. W ramach konkursu przyznano 15 nagród głównych, 3 nagrody specjalne oraz 1299 wyróżnień.

Wśród wyróżnionych uczniów znaleźli się uczniowie z terenu gminy Opoczno, tj.:

Maja Jędryka – Szkoła Podstawowa w Modrzewiu,

Patrycja Bernacka – Szkoła Podstawowa w Kraśnicy,

Aleksander Świątek – Szkoła Podstawowa w Kraśnicy,

Amelia Stefańska – Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim,

Fabian Bielas – Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim,

Klaudia Matecka – Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim,

Zofia Kaśkiewicz – Szkoła Podstawowa w Bukowcu Opoczyńskim.

 

W dniu 10 czerwca 2021 roku w Urzędzie Miejskim w Opocznie odbyło się podsumowanie 20. jubileuszowej edycji kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. Zdolnym i utalentowanym uczniom pamiątkowe dyplomy i upominki wręczył Burmistrz Opoczna Dariusz Kosno.

 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

 

Liczba wyświetleń: 1238

Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

PTTK Opoczno

 

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Sport i Rekreacja Gmina Opoczno

Relacje z wydarzeń