Wieści ze Słowacji

Historia przyjacielskiej współpracy

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator


Z kart historii przyjacielskiej współpracy Opoczna z Bytczą.

W lipcu 2002 r. upłyną prawie cztery lata od czasu gdy gród kazimierzowski nad Drzewiczką nawiązał przyjacielskie kontakty ze słowackim miastem Bytča. Warto więc byłoby spojrzeć trochę wstecz, za siebie i przypomnieć jak do tego faktu doszło. Bo przecież wszystko kiedyś jakoś się zaczęło.
      
W tym przypadku właściwie wszystko zaczęło się 2 kwietnia 1998 roku przy okazji obchodów trzydziestolecia oddziału dla dzieci i młodzieży Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Opocznie na wzięcie udziału w których został zaproszony autor niniejszej relacji. Miłe i serdeczne zaproszenie z rodzinnej miejscowości chętnie przyjąłem zwłaszcza, że jednym z twórców tak pięknego jubileuszu była moja mama, Irena Oszczęda, która bibliotekarskiej pracy z opoczyńskimi dziećmi i młodzieżą na tym oddziale poświęciła 24 lata odchodząc stąd na zasłużoną emeryturę ze stanowiska kierowniczki. Poza tym już wcześniej obiecałem spotkać się z krajanami zainteresowanymi moją amatorską działalnością na publicystycznej niwie oraz książką z tłumaczeniem słowackich bajek i powieści  „Po drugiej stronie Tatr“ (Staszów, 1996). Była więc świetna okazja i zaszczyt dla mnie uczestniczyć w tak ważnym dla opoczyńskiego życia społeczno-kulturalnego wydarzeniu.
     
Po interesującej i  uroczystej części oficjalnej, zaproszeni goście skorzystali z zaproponowanego przez gospodynie poczęstunku. Możliwe było nawiązanie prywatnych rozmów na różne tematy, oceny wydarzeń, wymiany zdań i poglądów. W trakcie tzw. rozmów kuluarowych z  sekretarzem miasta, p.Janem Zakrzewskim (zmarł w końcu 2000 r. –przyp.autora) i  ówczesnym burmistrzem Opoczna, p.Andrzejem Budzyńskim, podjęliśmy temat dawnych międzynarodowych kontaktów miasta z  jego czeskim odpowiednikiem. Kontakty niestety zostały przerwane i  ustały po tragicznych wydarzeniach sierpniowych w 1968 r. w Czechosłowacji i internacjonalistycznej „pomocy“ bratnich armii Układu Warszawskiego (z wyjątkiem Rumunii), w których udział wzięła też Polska.
 
Waldemar Ireneusz Oszczęda
 
Liczba wyświetleń: 1882

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka