Wieści ze Słowacji

Postać św. Bartłomieja we współczesnej heraldyce

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator


Pod koniec marca 200 roku miałem okazję przebywać w Opocznie, swoim rodzinnym mieście. W czasie ówczesnego krótkiego pobytu dowiedziałem się od znajomych, że władze odnowionego powiatu opoczyńskiego pracują nad opracowaniem nowego herbu powiatu, który by między innymi uwzględniał historyczne związki z postacią patrona najstarszej opoczyńskiej parafii i królewskiego rodu Piastów, świętego Bartłomieja.

Powyższa sprawa na tyle mnie zaintrygowała i zaciekawiła, że po powrocie na Słowację postanowiłem podjąć temat, zagłębić się do niego, odnaleźć i zgromadzić odpowiednie materiały. W tym celu, w połowie kwietnia zwróciłem się do najbardziej kompetentnego pod tym względem słowackiego organu – Komisji Heraldycznej przy Ministerstwie Spraw Wewnętrznych Republiki Słowackiej w Bratysławie prosząc o udzielenie potrzebnych informacji o słowackich miastach i miejscowościach w których herbie istnieje postać św.Bartłomieja. Otrzymałem stąd odpowiedź, że herb z postacią świętego posiada północno-słowackie miasto Čadca (Žilinský kraj) oraz miejscowości: Nová Lesná (okr. Poprad), Selec (okr.Trenčín),  Hniezdne (okr.Stará Lubovňa), Vrícko (okr.Martin). Napisałem następnie odpowiednie listy do urzędów gminnych i  miejskiego wymienionych miejscowości z  prośbą o  udostępnienie informacji i  przesłanie materiałów o nich oraz używanym herbie. W większości z  nich bardzo chętnie i  uprzejmie spełniono moją prośbę przekazując cenne materiały, informacje i wskazówki dzięki czemu powstać mógł niniejszy materiał. Niektórzy jednak niestety nie byli zainteresowani własną propagacją i  na moją prośbę w ogóle nie odpowiedzieli.
 
Liczba wyświetleń: 1962

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka