Wieści ze Słowacji

Rzymianie i most przez Dunaj

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator


Štúrovo (Szturowo) jest jednym z najbardziej na południe wysuniętych miejsc obszaru Słowacji i jednym z najcieplejszych miejsc tego kraju. Leży na brzegu Dunaju na granicy z Węgrami. Było osiedlone w czasach prehistorycznych już przed pięcioma tysiącami lat.

Przeprowadzone w przeszłości na terenie obecnego zakładu celulozowo-papierniczego i wzgórza zwanego Boži Kopec (Istenhegy) badania archeologiczne wskazują na istnienie tutaj osiedla neolitycznego. Świadczą o tym odnalezione resztki ceramiki liniowej, osiedla i pogrzebiska ze starszej epoki brązu (okres halsztacki), osady z II w. n.e. oraz osady germańskiej z II/III w. n.e.
    
W okresie rzymskim na terenie obecnego miasta istniało osiedle o nazwie ANAVUM, które położone było nad ważnym brodem przez Dunaj. Pełniło rolę przyczółka granicy cesar-stwa rzymskiego tzw. „Limes Romanus“, na której leżał również rzymski obóz wojskowy i twierdza SOLVA MANSIO, urządzona na obszarze współczesnego węgierskiego miasta Ostrzyhom na lewym brzegu Dunaju. Stąd Rzymianie wyruszali na wyprawy wojenne w głąb Słowacji, na obszary zamieszkałe wtedy, przez barbarzyńskie plemiona germanskie napadające przygraniczne tereny rzymskie.
    
Aktywniejszy rozwój miasta widoczny był dopiero w końcu 20. lat XX w. (odnowa mostu, miasta, tradycji organizowania jarmarków i targów, elektryfikacja). Po zakończeniu II wojny światowej nastąpiła odbudowa miasta ze zniszczeń wojennych. Štúrovo pełniło rolę ważnego węzła granicznego i stacji przewozowo-przeładunkowej. 
 

Most przez obmywający brzegi Szturowa Dunaj – widok z kopuły bazyliki w Esztergom (fot.W.Oszczęda)
 
Rok 1960 przyniósł odnowienie tradycyjnego jarmarku Szymona Judy. W 1963 r. rozpoczęła się budowa wielkiego kombinatu celulozowo-papierniczego (JCP Štúrovo - obecnie Smurfit Kappa).
    
11 września 2001 r. oddany został do użytku, odbudowany ze zniszczeń wojennych most im. Marii Walerii przez Dunaj do Ostrzyhomia. Odnotowuje się rozwój ruchu turystycznego i rozbudowę obiektów, głównie wypoczynku letniego.
    
Štúrovo jest trzecim pod względem znaczenia gospodarczego portem rzecznym Słowacji (po Bratysławie i Komarnie). Okolicę miasta wielokrotnie nawiedzały różne nieszczęścia i kataklizmy jak np. najazd Tatarów (1237-1242), zaraza morowa (1347-53), okupacja turecka (1543-1683) i inne. W okresie długiej, bogatej i burzliwej historii miasta jego nazwa zmieniała się aż 25 razy.
    
Od 1546 r., gdy miasto okupowali Turcy, datuje się zachowana do dziś tradycja urządzania targów jesiennych, zwanych Jarmarkiem Szymona Judy, który odbywa się corocznie w październiku. Jarmark był i pozostał okazją do handlu i różnych pokazów, podczas których spotkać się można przy zabawie, stołach z jadłem i piciem, obejrzeć pokazy wędrujących muzykantów i artystów cyrkowych. Jarmark trwa trzy dni i noce. 
    
To tutaj na początku października 1683 roku pod ówczesną miejscowością Parkány wojska Jana Sobieskiego zadały ostateczny cios Turkom ściganym spod Wiednia. Nic więc dziwnego, że wdzięczni mieszkańcy miasta zbudowali polskiemu królowi w 2008 roku pomnik.
    
Jedynym zabytkiem miasta jest będący pod ochroną barokowy kościół rzymsko-katolicki z XVIII w. oraz Kalwaria przykościelna z 1766 r.
    
Współczesne Štúrovo położone jest na lewym brzegu. Miasto zamieszkuje blisko 14 tysięcy mieszkańców (1995), zajmuje obszar o powierzchni 3722 ha.
 
/W.Oszczęda/
Liczba wyświetleń: 2422

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka