Wieści ze Słowacji

Tajemnice tatrzańskich stawów

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator


Piękne i malownicze tatrzańskie jeziorka morenowe zwane przez Słowaków „plesá“ są pozostałością jeszcze nie tak dawno przebiegających w Tatrach procesów geologicznych i epok lodowcowych.

Są głównie wynikiem „pracy“ lodowców, śladem ich pobytu w tutejszych górach. Wszystkie z wyjątkiem krasowego Tichého plesa pod Širokou to skutek ich działalności. Lodowce mocno nadszczerbiły granitowe skały, zbudowały groble i tamy ze skał, kamieni, ziemi i żwiru.
 

Veľké Hincovo pleso (Wielki Staw Hińczowy) w Dolinie Mięguszowickiej  znajduje się na wysokości aż 1944,8 m n.p.m. (fot.W.Oszczęda)
 
Po zniknięciu ostatniego lodowca wytworzyło się w Tatrach sporo jeziorek. Na pewno było ich wtedy znacznie więcej niż teraz. Z upływem czasu jednak ich liczba zmalała. Z jednych już dawno po przerwaniu morenowych nasypów i grobli woda zniknęła. Inne zarosły roślinami tworzącymi torf. Do takich na przykład zaliczyć można wielkie jezioro u zbiegu Veľkej i Malej Studenej doliny, którego wały ziemne zniszczył nieznany kataklizm przyrodniczy lub martwe jeziorka w okolicy Štrbské pleso, gdzie miejsce wody zajęła bujnie rosnąca roślinność i różna wegetacja. Do innych jeziorek dostały się głazy i kamienie ze zwietrzałych skał i piargów, powodujące raz szybsze, innym razem wolniejsze zasypywanie jeziorek. I tak też zanikają. Jak Dlhé pleso z Velickej doliny, które corocznie się zwęża się i raz z całą pewnością zniknie. W 1940 r. ogromna lawina skał i kamieni, która oderwała się z północnej ściany Javorového štítu zasypała większą część Žabieho plesa.
 
Nie bez wpływu na stan jezior mają również czynniki klimatyczne i działalność człowieka.
Z krajobrazu Tatr Wysokich znikają powoli całoroczne rezerwuary jeziorek, którymi były wielkie pola firnowe i które zwłaszcza w letnich miesiącach były źródłem wody w górach.
     
Nic więc dziwnego, że znikają jeziorka jak np. w końcu ubiegłego wieku Lievikové pleso pod Lomnickým štítom lub dwa z trzech Slavkovských plies, które teraz tylko sporadycznie napełniają się niewielką ilością wody. I jeszcze wiele innych cierpiących niedostatkiem wody. Świat tatrzańskich jezior naruszył swoim wtargnięciem do przyrody człowiek. Dewastacja środowiska naturalnego pasterstwem wyraźnie naruszyła reżim wodny i klimat wielu dolin. Budownictwo na morenach Štrbské i Skalnaté pleso naruszyło równowagę, stabilność i nieprzepuszczalność naturalnych wałów jeziornych i spowodowało, że Skalnaté pleso zmieniło się obecnie na okresowe moczary.
    
Trudno już dziś określić dokładnie, ile jezior morenowych występuje teraz w Tatrach. Może jest ich wszystkich 100-160. Niektóre z nich są pojedyńczo rozrzucone po dolinach, inne leżą znów blisko siebie. Najwięcej ich można widzieć w Veľkej Studenej doline, bo prawie 20.
 
/W.Oszczęda/
Liczba wyświetleń: 2192

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

STRAŻ MIEJSKA

tlo

ikona

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka