Honorowi obywatele Opoczna

Edward Rydz - Śmigły

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator

Edward Rydz-Śmigły urodził się 11 III 1886 roku w Brzeżanach.

Był synem plutonowego armii austriackiej. Ukończył ASP w Krakowie w 1913 r. W legionach walczył od VIII 1914 r. jako dowódca 3 batalionu, następnie od XII 1914 r. 1 ppLeg. Po kryzysie przysięgowym był głównym komendantem POW. 6 XI 1918 r. powołano go na stanowisko ministra wojny oraz naczelnego komendanta wojsk polskich w powstałym wtedy Tymczasowym Rządzie Ludowym Republiki Polskiej w Lublinie. Na przełomie I i II 1919 r. objął dowództwo grupy operacyjnej „Kowel”, a następnie od IV 1919 r. do IV 1920 r. na czele swojej grupy operacyjnej zdobył Wilno i wspólnie z armią litewską – Dyneburg. Potem w wojnie polsko-radzieckiej kolejno dowodził: 3 Armią, Frontem Południowo-Wschodnim, nowo utworzoną 2 Armią. Od 13 V 1935 r. był generalnym inspektorem sił zbrojnych. 10 XI 1936 awansował do stopni gen. broni i marszałka Polski ze starszeństwem. W kampanii wrześniowej 1939 r. był naczelnym wodzem. 17 IX 1939 r. został internowany w Rumunii, skąd w XII 1940 r. zbiegł na Węgry, gdzie założył organizację konspiracyjną Obóz Polski Walczącej. Stamtąd potajemnie przybył do Polski. Zmarł 2 XII 1941 r. w Warszawie, pochowano go na Powązkach pod nazwiskiem Adama Zawiszy. 


Rada Miejska miasta Opoczno 18 VII 1937 r. „dając wyraz najgłębszego uznania dla zasług Marszałka Edwarda Śmigłego-Rydza, tak dla dzieła odzyskania Niepodległości Państwa Polskiego, jak i budowy w Narodzie Siły i Jedności (...) aktem uroczystym postanowiła Wielkiemu Synowi Ojczyzny i Wodzowi Narodu (...) nadać obywatelstwo honorowe miasta Opoczna”.

Liczba wyświetleń: 4668

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka