Honorowi obywatele Opoczna

Władysław Dziadosz

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator

Władysław Dziadosz urodził się 13 lutego 1893 r. w Tarnowie.

Ukończył I gimnazjum w Tarnowie (1913 r.), po czym podjął studia na wydziale prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie uzyskał doktorat w 1926 r. W czasie I wojny światowej służył w Legionach. W latach 1917-1918 był komendantem POW w Tarnowie, uczestniczył następnie w walkach o Lwów i wojnie polsko-radzieckiej, dochodząc do stopnia majora ze starszeństwem.       
 
2 kwietnia 1927 r. objął stanowisko naczelnika wydziału bezpieczeństwa w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, zaś 17 listopada 1918 r. w Tarnopolu. Od 30 lipca 1929 r. był wicewojewodą kieleckim, a od 25 marca do 19 sierpnia 1930 r. – białostockim. Następnie pracował jako naczelnik wydziału w MSW. W grudniu 1930 r. objął funkcję dyrektora biura sejmu.
        
 
Od 3 lipca 1934 r. aż do wybuchu wojny był wojewodą kieleckim. Właśnie w tym czasie Opocznianie nadali mu tytuł honorowego obywatela miasta. Oto fragment Protokołu Nr 2/36: „Rada Miejska pomna wybitnego zainteresowania się p. Wojewody Kieleckiego dr Władysława Dziadosza sprawami samorządowymi podczas wizytacji powiatu opoczyńskiego, w czasie której zajął stanowisko pełne zrozumienia, życzliwości i poparcia dla poczynań samorządu miejskiego, a w szczególności dla sprawy budowy szkoły, przyrzekając swoją możną opiekę, uchwaliła nadać p. Wojewodzie Kieleckiemu dr Władysławowi Dziadoszowi obywatelstwo honorowe miasta Opoczna”.
        
Jego losy podczas II wojny światowej nie są znane. Po wojnie osiedlił się w Wielkiej Brytanii. Był członkiem powołanej przez prezydenta A. Zaleskiego Rady Rzeczypospolitej oraz ministrem w rządzie S. Cata-Mackiewicza. Zmarł 13 marca 1980 r. w Londynie.
        
Był wielokrotnie odznaczany i nagradzany, m.in. orderem Virtuti Militari 5 kl., Polonia Restituta 3 kl., Krzyżem Niepodległości, dwukrotnie Krzyżem Walecznych. A także portugalskim orderem Chrystusa 2 kl., rumuńskim orderem Korony Rumunii 3 kl., włoskim orderem Korony Włoch 2 kl.
 
 
Władysław Dziadosz
Liczba wyświetleń: 6174

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka