Honorowi obywatele Opoczna

Józef Piłsudski

Opublikowano dn. 01.04.2010
Autor: Administrator

Józef Piłsudski urodził się 5 XII 1867 r. w Zułowie.

Po ukończeniu gimanzjum wileńskiego, w 1885 r. wstąpił na Wydział Medyczny Uniwersytetu w Charkowie. Zamieszany przypadkowo w przygotowywany zamach na cara skazany został na pięcioletnie zesłanie na Syberię. W 1892 r. powrócił do Wilna i włączył się w nurt działalności socjalistycznej. Był m.in. wydawcą "Robotnika". W 1900 r. został aresztowany, lecz wkrótce udało mu się zbiec. Osiadł w Galicji, gdzie od 1902 r. koncentrowała się jego działalność. W momencie wybuchu I wojny światowej utworzył Polską Siłę Zbrojną, później został komendantem I Brygady Legionów Polskich. 22 VII 1917 r. został aresztowany przez Niemców i osadzony w Magdeburgu. Zwolniony, powrócił do Warszawy 10 XI 1918 r. Następnego dnia Rada Regencyjna przekazała mu władzę wojskową, a w trzy dni później także cywilną. 22.XI.1918 r. został Tymczasowym Naczelnikiem Państwa, 22 II 1919 r. Sejm przyznał mu tytuł Naczelnika Państwa, który sprawował do czasu wyboru na stanowisko prezydenta G. Narutowicza (XII 1922 r.). Podczas wojny Polski z Rosją Radziecką był naczelnym wodzem, od III 1920 r. posiadając stopień Marszałka Polski. Po przewrocie majowym był aż do śmierci ministrem spraw wojskowych i generalnym inspektorem sił zbrojnych, a latach 1926-1928 i 1930 był również premierem. Wybrany 31 V 1926 r. na urząd prezydenta, wyboru nie przyjął.
 
Opublikował wiele prac z zakresu historii wojskowości, wspomnień oraz innych, zebranych i wydawanych w "Pismach zbiorowych". Zmarł 12 V 1935 r. w Warszawie, pochowany w Katedrze Wawelskiej. 
 
27 III 1935 r. Rada Miejska miasta Opoczna "pragnąc dorównać całej Polsce w marszu czci dla Genialnego Męża" i uroczyście uchwaliła nadanie Marszałkowi Józefowi Piłsudskiemu honorowe obywatelstwo miasta Opoczna. 
 
Józef Piłsudski
Liczba wyświetleń: 6876

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Tło

Ikona

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka