Galeria Twórców

Józefa Nita - poetka

Opublikowano dn. 06.09.2016
Autor: OPOCZNO

Emerytowana nauczycielka. Pisaniem wierszy zajmuje się od wielu lat najchętniej pisząc dla bliskich i przyjaciół.

Od 10 lat członek i kronikarz Klubu Literackiego „Nad Wąglanką" w Opocznie. Publikacja wierszy w miejscowej prasie, antologiach pokonkursowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym oraz wydawnictwach klubowych. Autorka tomiku wierszy pt.: „Śmieję się do życia". Nagradzana i wyróżniana w konkursach poezji - lokalnych, krajowych i międzynarodowych. Laureatka Dorocznej Nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury - 2013.
 
Uczestniczy w wieczorach poezji, spotkaniach autorskich, konkursach poetyckich, lekcjach o tematyce regionalnej oraz akcjach czytelniczych.
 
W roku 2008 nominowana do tytułu „OPOCZNIANIN ROKU"
 
Laureatka Dorocznej Nagrody Powiatu Opoczyńskiego w Dziedzinie Kultury - 2013
 
Bierze udział w konkursach poezji. Zdobywa nagrody i wyróżnienia:
 • 2015 - wyróżnienie w I Ogólnopolskim Konkursie „Drzewica w Poezji, edycja I - limeryk",
 • 2015 - wyróżnienie w 34. Międzynarodowym Konkursie „Wąglański Maj Poezji",
 • 2014 - III miejsce w konkursie Starostwa Powiatowego w Opocznie „Przeszłość ukryta w słowie",
 • 2014 - wyróżnienie w konkursie poezji na 65 - lecie Biblioteki Publicznej w Białaczowie,
 • 2013 - wyróżnienie w VII Międzywojewódzkim Turnieju Poetyckim „ZaWieruszone w szufladzie",
 • 2012 - III miejsce w konkursie poetyckim w ramach III Poetyckich Spotkań ze Sztuką Amatorską,
 • 2010 - wyróżnienie w konkursie „Białaczowskie Krajobrazy Słowem Zapisane",
 • 2002 - II miejsce w konkursie literackim o tematyce ekologicznej i ochrony środowiska - organizowanym przez Miejska Bibliotekę Publiczną w Opocznie.
            
W roku 2010 wydała tomik swoich wierszy pt. „Śmieję się do życia"
 
Publikacja wierszy w almanachach pokonkursowych i wydawnictwach klubowych:
 
 • 2015 - „Echa znad Wąglanki" - Wydawnictwo dokumentujące dziesięcioletnią działalność Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką".
 • 2015 - „Limeryki i inne wiersze o Drzewicy „Pokłosie konkursu „Drzewica w poezji",
 • 2015 - „Od Chrześcijańskich Korzeni do Orła w Koronie" Pokłosie 34 Wąglańskiego Maja Poezji,
 • 2015 - „Ciemność  boi się koloru" Almanach I Zlotu Poetów i Grup Poetyckich Województwa Łódzkiego,
 • 2013 - „ZaWieruszone w Wieruszowie" Almanach pokonkursowy turnieju poetyckiego,
 • 2011 - „Wyzłacane słowa" Pokłosie II Międzynarodowego Konkursu Jednego Wiersza O Puchar Wydawnictwa  Św. Macieja Apostoła,
 • 2011 - „Niezamknięta Księga" Wybór wierszy poświęconych Janowi Pawłowi II autorstwa poetów Opoczyńskiego Klubu Literackiego „Nad Wąglanką",
 • 2010 - „Wspomnienie o Ojcu ks. Janie Wojtanie",
 • 2008 - „Honorowi Obywatele Gminy Opoczno",
 • 2007 - „Krajobraz sercem malowany. Ziemia opoczyńska w twórczości artystów amatorów",
 • 2003 - „Do Ciebie Ojcze" Antologia Modlitw Współczesnych (129 modlitw napisanych przez Poetów z różnych krajów świata).
 
Publikacja wierszy i opowiadań w prasie:
 • „GONIEC OPOCZYŃSKI"nr 6/11/07/2012, I nr 12/17/12/2012,
 • BEZPŁATNY MAGAZYN KULTURALNY  bmk nr 4/2012,
 • "ZIEMIA ODROWĄŻÓW.KWARTALNIK SPOŁECZNO-KULTURALNY„ nr 001/2010, nr 004/17/2013, nr 1/18/2014,
 • „NAD WĄGLANKĄ. KWARTALNIK KLUBU LITERACKIEGO W OPOCZNIE" nr 001/5/2015, nr 005/2/2008, nr 004/2/2007, nr 003/1/2007, nr 002/2005, nr 001/2006,
 • „NATANAEL" nr 19/1999, nr 6/1998, nr 4/1988,
 • „WOLNY OBSERWATOR" nr 11 z 10.04.199,3
 • „ZIEMIA OPOCZYŃSKA" nr 12/94, nr 11/94, nr 9/94, nr 7/94, nr 6/94, nr 5/94, nr 4/94, nr 3/94, nr 2/9 4, nr 1/94, nr 6/93
 • „WIEŚCI ZNAD DRZEWICZKI" nr 1/89/2015.

                 

Artykuły o twórczości i wydarzeniach z udziałem Poetki w prasie polskiej i zagranicznej:

 • „TYGODNIK OPOCZYŃSKI" z dn. 27.11.2015, z dn. 26,06.2015. z dn. 29.05.2015, z dn. 14.11.2014, z dn. 17.10.2014, z dn. 14.10.2914, z dn. 24.04.2014, z dn. 20.02.2014, z dn. 03.01.2014, z dn. 27.09.2013, nr 24/2013, z dn. 25.05.2012, nr 42/2012, nr 7/2011, nr 2/20011, nr 47/2010, nr 13/2008, nr 15/2008, nr 15/2008, nr 19/2008, nr 23/2008, z dn. 23.05/2008, nr 41/2008, nr 11/2007, z dn. 05.01.2007, nr 8/2007, nr 46/2006, nr 1/2006,
 • „DZIENNIK ZWIĄZKOWY CHICAGO" z dn. 24-26.02.2012, z dn. 23-25.03.2012, z dn. 30.03-01.04.2012,
 • „SUPER EXPRES CHICAGO" z dn. 30.03-05.04.2012,
 • „DZIENNIK ŁÓDZKI" nr 276/2013,
 • „7 DNI TOMASZÓW _ OPOCZNO„ nr 38/2013, nr 36/2013,
 • „DZIENNIK ŁÓDZKI - "dodatek 7 DNI OPOCZNA" nr 7/2009, nr 6/2006, nr 9/2005,
 • „DZIENNIK ŁÓDZKI" z dn. 28.05.2001.

Liczba wyświetleń: 6049

Powrót
BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina Opoczno

youtube

Odwiedź nas na youtube

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka