Opoczno to nie tylko oryginalny folklor oraz przemysł ceramiczny - to również malownicza gmina położona w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego. Atutem gminy z punktu widzenia inwestora jest położenie oraz rozwijający się układ komunikacyjny. Opoczno jest jedynym miastem w województwie posiadającym dwie obwodnice: południową w ciągu drogi krajowej nr 12 Łódź-Lublin oraz północno-zachodnią łączącą drogę krajową nr 12 z drogą wojewódzką nr 726 Rawa Mazowiecka - Żarnów. Nie bez znaczenia dla rozwoju gospodarczego będzie budowa drogi ekspresowej S12 z węzłem w okolicach Opoczna, w miejscowości Januszewice.

Samorząd Opoczna dąży do stworzenia dogodnych warunków do inwestowania w sferze produkcyjnej, handlowej i usługowej poprzez przygotowanie terenów dla przyszłych inwestorów w zakresie planistycznym oraz uzbrojenia technicznego. Dodatkowo inwestujący na terenie gminy Opoczno mogą liczyć na ulgi i zwolnienia podatkowe. Dzięki tym i podobnym działaniom Gmina Opoczno staje się miejscem, w którym warto pracować, mieszkać i żyć.

 
Tereny inwestycyjne:

teren inwestycyjny teren inwestycyjny teren inwestycyjny
teren inwestycyjny teren inwestycyjny teren inwestycyjny

teren inwestycyjny

 
Najważniejsze informacje:
 
Informacje dotyczące działki
Nazwa lokalizacji oraz numer OPOCZNO - JANUSZEWICE (nr działki 606/2)
Maksymalna powierzchnia 44,82 ha
Obecne użytkowanie tereny rolne
Właściciel Gmina Opoczno
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego
Przeznaczenie zabudowa produkcyjna, składy i magazyny
Ograniczenia wysokości budynków 25 m - 3 poziomy
Ograniczenia wysokości budowli 40 m
Procent dopuszczalnej zabudowy 0,1% - 1,2%
Tereny zielone min. 20%
Połączenia transportowe
Droga dojazdowa do terenu asfaltowa (kat. ruchu KR2) w węźle DK12
Autostrada A1 - 45 km
Droga ekspresowa S8 - 32 km
Droga krajowa DK12 - graniczy z terenem (poprzez węzeł wjazdowy do Opoczna)
Stacja kolejowa Opoczno Miasto - 3,6 km, Opoczno Połuudnie - 2,3 km
Bocznica kolejowa Opoczno Miasto - 3,2 km
Lotnisko międzynarodowe Łódź - 88,8 km, Radom - 75,3 km
Infrastruktura
Elektryczność - napięcie 15kV w granicy terenu
Elektryczność - moc 3 MW z istniejącej sieci, do 30 MW nową linią
Gaz - wartość kaloryczna 39 MJ/Nm3
Gaz - objętość 1000 - 2000 Nm3/h
Woda na terenie tak - odległość przyłącza 200 m
Woda - objętość 360 m3/24h z istniejącej sieci wodociągowej
3 840 - 6000 m3/24h z istniejących studni głębinowych
Kanalizacja na terenie tak - odległość przyłącza 300 m
Kanalizacja - objętość 650 m3/24h
Oczyszczalnia ścieków Opoczno
 
Warto zainwestować w Opocznie.