Inwestycje

Zdjęcie Artykułu

Gmina Opoczno wspiera rozwój lokalnej infrastruktury

Opublikowano dn. 10.07.2024
Autor: UM Opoczno

Gmina Opoczno kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój lokalnej infrastruktury m.in. poprzez udzielanie wsparcia inwestycjom mającym na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców. Przykładem tego jest przebudowa dwóch przejść dla pieszych na drodze powiatowej nr 3108E, w rejonie ulicy Moniuszki i Placu Kilińskiego, w pobliżu Szkoły Podstawowej nr 2.

Inwestycja ta, zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie, ma na celu podniesienie bezpieczeństwa pieszych, zwłaszcza dzieci uczęszczających do szkoły. W ramach przebudowy wprowadzono szereg rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo pieszych:

  • Czerwona nawierzchnia jezdni w miejscu przejścia dla pieszych, która jest dobrze widoczna dla kierowców.

  • Grubowarstwowe oznakowanie poziome, w tym linie P-10, P-14 i linie osiowe, które poprawiają widoczność przejścia.

  • System informacji fakturowej dla osób z niepełnosprawnościami, obejmujący ostrzegawczy pas dotykowy z wypustkami oraz prowadzący pas z podłużnymi równoległymi wypustkami.

  • Nawierzchnia jezdni o zwiększonej szorstkości przed przejściem, co pomaga w szybszym zatrzymaniu pojazdów.

  • Linie wibracyjne w postaci poprzecznych pasów koloru czerwonego, ostrzegające kierowców przed zbliżającym się przejściem.

  • Punktowe elementy odblaskowe, tzw. "kocie oczka", które są dobrze widoczne w nocy.

  • Aktywne oznakowanie pionowe, w tym znaki D-6 „Przejście dla pieszych” z tabliczką T-27 „Dzieci” na tle folii pryzmatycznej odblaskowo-fluorescencyjnej z pulsującym światłem ostrzegawczym i systemem czujnika ruchu pieszych w obrębie przejścia.

Całkowity koszt inwestycji wyniósł 119 tys. zł, z czego 80% zostało dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, przeznaczonego na poprawę bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego. Pozostałe koszty zostały pokryte przez Gminę Opoczno, która udzieliła wsparcia finansowego, pokrywając 50% wkładu własnego na podstawie porozumienia zawartego z Powiatem Opoczyńskim.

Dzięki tej inwestycji znacząco poprawi się bezpieczeństwo mieszkańców Opoczna, w szczególności najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Gmina Opoczno kontynuuje swoje zaangażowanie w rozwój lokalnej infrastruktury, wspierając inwestycje mające na celu poprawę warunków komunikacyjnych dla mieszkańców.

 

Źródło informacji i zdjęcia: Zarząd Dróg Powiatowych w Opocznie

Liczba wyświetleń: 189

Powrót