Inwestycje 2021

Zdjęcie Artykułu

Przyłączenie Stadionu Miejskiego do kanalizacji wodociągowej i sanitarnej

Opublikowano dn. 21.07.2021
Autor: OPOCZNO

Budynek Miejskiego Stadionu Sportowego zlokalizowany przy Al. Sportowej został przyłączony do sieci wodnokanalizacyjnej oraz sieci sanitarnej.

Zadanie inwestycyjne pn.„Budowa odcinka sieci wodociągowej z przyłączem i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy Al. Sportowej w Opocznie" realizowane było przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie w terminie od końca kwietnia 2021 r. do maja 2021 r. 

Zakres wykonanych prac przez spółkę gminną obejmował:

Sieć i przyłącze wodociągowe

  • wykonanie odcinka sieci wodociągowej o długości ponad 80 mb

  • wykonanie na końcówce sieci wodociągowej (teren Stadionu Sportowego) hydrantu p-poż Dn 80 nadziemnego

  • wykonanie nowego przyłącza wodociągowego i wprowadzenie do budynku na terenie Stadionu Sportowego

  • wykonanie nowego podejścia wodomierzowego wraz z wodomierzem ze zdalnym odczytem

  • wyłączenie z eksploatacji dotychczasowego przyłącza wodociągowego zasilającego Stadion Sportowy

Sieć kanalizacji sanitarnej

  • wykonanie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o długości ponad 80 mb

  • zamontowanie studni rewizyjnej.

 Z początkiem czerwca odcinek sieci wodociągowej z przyłączem i odcinek sieci kanalizacji sanitarnej został oddany do użytkowania.

Zadanie Inwestycyjne zostało zrealizowane z Planu Inwestycyjnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie na rok 2021.


Liczba wyświetleń: 2130

Powrót