Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Rozbudowa wraz budową kanalizacji deszczowej ulic: Hubala, Chopina, Starzyńskiego w miejsc. Opoczno, oś. Trąbki

Opublikowano dn. 15.10.2019
Autor: OPOCZNO

Inwestycja dotyczy przebudowy ulicy Chopina, Hubala, Starzyńskiego na osiedlu Trąbki w Opocznie.

Celem niniejszego zadania jest poprawa bezpieczeństwa w komunikacji pojazdów i pieszych poprzez rewitalizację elementów drogowych.

W zakres inwestycji wchodzi: wykonanie jezdni, chodników dla pieszych i zjazdów indywidualnych oraz zjazdu publicznego. Projekt obejmuje również budowę kanalizacji deszczowej i odwodnienia w ulicach Hubala i Chopina oraz kanału deszczowego w ulicach Hubala - Starzyńskiego na osiedlu Trąbki w Opocznie.

Zadanie zostało dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019.

Całkowita wartość zadania: 1 778 313,00 zł

Dofinansowanie: 1 422 650,00 zł

Wkład własny gminy: 355 663,00 zł

Liczba wyświetleń: 2514

Powrót