Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

EDUKACJA EKOLOGICZNA W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

Opublikowano dn. 09.08.2019
Autor: Mateusz Grodzicki

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi rozstrzygnął konkurs pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”.

Dwie placówki oświatowe z terenu Gminy Opoczno otrzymały dotację, a są to: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym, która zrealizuje Program Edukacji Ekologicznej pn. „Szkoła dla Ziemi”. Łączna wartość tego zadania wynosi 25.248,00 zł, z czego 22.648,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 2.600,00 zł udział własny gminy. Druga placówka to Przedszkole nr 6 z Grupą Żłobkową „Zielona Dolinka” w Opocznie. Dotacja przyznana została na Program Edukacji Ekologicznej pn. „Eko-smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają”. Łączna wartość tego zadania wynosi 25.774,00 zł, z czego 23.074,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi, a 2.700,00 zł udział własny gminy.

Główne cele Konkursu to podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży m.in. z zakresu edukacji ekologicznej obejmującej problematykę zanieczyszczeń powietrza oraz tematyki zrównoważonego korzystania z zasobów naturalnych, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony wód i gospodarki wodnej.

www.zainwestujwekologie.pl

 

Liczba wyświetleń: 2458

Powrót