Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Przebudowa ul. Szkolnej i Ogrodowej wraz z odwodnieniem w Opocznie

Opublikowano dn. 06.06.2019
Autor: OPOCZNO

Inwestycja dotyczy przebudowy ul. Szkolnej na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. S. Staszica oraz ulicy Ogrodowej na odcinku od ul. Staszica do Zakładu Płytek Ceramicznych "Ceramika Paradyż".

Celem niniejszego zadania jest poprawa warunków komunikacji pieszych i rowerzystów.

W zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe: remont istniejącej jezdni, remont chodnika zlokalizowanego po prawej (zachodniej) stronie ulicy Szkolnej. Zadanie obejmuje również odwodnienie i wykonanie studzienek ściekowych z włączeniem ich do istniejącego kanału deszczowego.

Na ulicy Ogrodowej w zakres inwestycji wchodzą roboty drogowe: wykonanie ciągu pieszo-rowerowego zlokalizowanego po prawej (zachodniej) stronie ulicy do Zakładu Płytek "Ceramika Paradyż" oraz przebudowa zjazdów indywidualnych do posesji. Ponadto zaplanowano rozbudowę oświetlenia.

Dofinansowanie Gmina Opoczno otrzymała z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

 

Całkowita wartość zadania: 1 400 271,00 zł

Dofinansowanie: 700 135,00 zł

 

 

Liczba wyświetleń: 2138

Powrót