Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Dofinansowanie dla szkół w ramach rządowego programu „Aktywna tablica”

Opublikowano dn. 29.05.2019
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie w ramach rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - „Aktywna tablica”.

Głównym celem Programu jest wykorzystywanie nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły, zgodnie z ich potrzebami oraz podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania innowacyjnych technologii. 

 

Wniosek został złożony dla dziewięciu placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno.
Są to szkoły podstawowe w Bukowcu Opoczyńskim, Modrzewiu, Kraśnicy, Ogonowicach, Sielcu, Libiszowie oraz trzy placówki w Opocznie (Szkoła Podstawowa nr. 1, Szkoła Podstawowa nr. 2 i Szkoła Podstawowa nr. 3). 

 

Szkoła Podstawowa w Sielcu otrzymała dofinansowanie w kwocie 11 200 zł, co wraz z wkładem własnym Gminy Opoczno daje sumę 14 000 zł. Dofinansowanie z programu dla pozostałych szkół wyniosło po 14 000 zł, a wraz z wkładem własnym Gminy po 17 500 zł. Łączna kwota dofinasowania dla szkół z programu "Aktywna tablica" wraz z wkładem własnym Gminy to 154 000 zł.

 

Przyznane szkołom dofinasowanie będzie przeznaczone na zakup m.in. dotykowych monitorów interaktywnych, tablic interaktywnych, projektorów oraz nagłośnienia, co z pewnością przyczyni się to do urozmaicenia i uatrakcyjnienia procesu dydaktycznego.

 

 

Liczba wyświetleń: 3818

Powrót