Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

NOWA GMINNA INWESTYCJA

Opublikowano dn. 08.05.2019
Autor: OPOCZNO

Podczas wizyty w Łodzi, która miała miejsce w czwartek, 24 stycznia, burmistrz Opoczna Dariusz Kosno wraz ze skarbnik gminy Barbarą Bąk podpisali umowę z Urzędem Marszałkowskim w Łodzi na realizację projektu pn. „Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - gmina Opoczno".

Na wykonanie zadania opoczyński samorząd otrzyma z Urzędu Marszałkowskiego dofinansowanie w wysokości 1 639 028,79 zł. Dotacja pozwoli na budowę budynkupasywnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Łączna wartość inwestycyjna wskazana we wniosku to 2 604 909,64 zł.
Inwestycja zostanie wykonana w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020, a jej realizacja bezpośrednio przełoży się na ochronę powietrza.
Dzięki zastosowanej technologii zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych, którą obecnie emituje istniejący budynek wykorzystywany na potrzeby oświatowe, i który jest docelowo przeznaczony do wyburzenia.
Ponadto dzięki wielofunkcyjności budynku zaspokojone zostaną potrzeby kulturalne społeczności lokalnej oraz potrzeby oświatowe dzieci i młodzieży w zakresie szkolnictwa podstawowego. Inwestycja umożliwi również szersze upowszechnienie tego typu technologii na terenie gminy Opoczno.
Należy zaznaczyć, że budynek będzie składał się z dwóch podstawowych części: świetlicy wiejskiej i części z pomieszczeniami dla szkoły podstawowej - traktowanych jako jeden obiekt z możliwością różnego wykorzystania poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb.

 

Logówki unijne

 

 

Liczba wyświetleń: 3970

Powrót