Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

PLATFORMA OPEN OPOCZNO - SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA

Opublikowano dn. 24.07.2017
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PLATFORMA OPEN OPOCZNO - SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA

Gmina Opoczno

realizuje projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

PLATFORMA OPEN OPOCZNO -

SAMOOBSŁUGOWY PORTAL MIESZKAŃCA

 

Celem projektu jest zwiększenie kompleksowości oraz wykorzystania e-usług dostarczanych mieszkańcom Gminy Opoczno, a także udostępnienie samoobsługowego portalu usprawniającego proces obsługi oraz poszerzającego zakres spraw urzędowych, które można zrealizować drogą elektroniczną w Urzędzie Miejskim w Opocznie.

 

Program:  Oś priorytetowa VII: Infrastruktura dla usług społecznych. Działanie VII.1 Technologie informacyjno – komunikacyjne, RPO WŁ na lata 2014-2020.

Okres realizacji wniosku:  04.2016 – 03.2019

Całkowita wartość projektu:    1 310 567,34 zł

Dofinansowanie projektu z UE:  905 251,60 zł

www.mapadotacji.gov.pl

Baner łódzkie
Liczba wyświetleń: 2598

Powrót