Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Zielony transport publiczny w Gminie Opoczno

Opublikowano dn. 07.06.2024
Autor: UM Opoczno

Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Zielony transport publiczny”.

W ramach realizacji projektu Gmina Opoczno pozyskała 6 zeroemisyjnych autobusów elektrycznych o długości około 12 metrów, mogących pomieścić co najmniej 70 pasażerów oraz 6 autobusów elektrycznych o długości około 9 metrów, oferujących minimum 55 miejsc. Ponadto, w ramach projektu zainstalowano stację transformatorową wraz z linią zasilającą oraz 6 dwustanowiskowych ładowarek o mocy 120 kW każda. Projekt przyczynia się do:

  •  Łagodzenia zmian klimatu,

  • Adaptacji do zmian klimatu,

  • Zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,

  • Gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recyklingowi,

  • Zapobieganiu zanieczyszczenia środowiska i jego kontroli,

  • Ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów

Całkowita wartość inwestycji: 36 698 071,00 zł, 

Wartość dotacji ze środków NFOŚiGW: 27 969 498,00 zł, 

Wartość pożyczki z NFOŚiGW: 8 728 573,00 zł

Program: Program Priorytetowy „Zielony transport publiczny”.

Liczba wyświetleń: 204

Powrót