Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 107152E Kruszewiec – Libiszów.

Opublikowano dn. 24.11.2022
Autor: OPOCZNO

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Remont nawierzchni bitumicznej drogi gminnej Nr 107152E Kruszewiec – Libiszów”.

W ramach zadania wykonano frezowanie starej nawierzchni i ułożono nową wykonaną z masy asfaltowej. Odnowiony odcinek drogi o długości 1387 m i szerokości jezdni 5 m zyskał nowe oznakowanie poziome i pionowe.
Koszt wykonanej inwestycji to 837 163,34 zł brutto.
Na realizację przedmiotowego zadania Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie w wysokości 630 771,00 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
Przebudowa i modernizacja systemu dróg w naszej gminie cały czas trwa. Obecnie zakończone prace na w/w odcinku drogi przyczynią się z pewnością do poprawy bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.
 
 
logo
Liczba wyświetleń: 356

Powrót