Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: „Budowa ulicy Puchały w m. Opoczno.”

Opublikowano dn. 10.11.2021
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno realizuje zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.: Budowa ulicy Puchały w m. Opoczno”, na które zostaną przeznaczone środki pochodzące z częściowego umorzenia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wartość zadania to 663 534,74 zł netto, z czego dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi w ramach umorzenia pożyczki wynosi 587 607,64 zł netto. Środki te umożliwią budowę odwodnienia ulicy Puchały w Opocznie w postaci kanalizacji deszczowej.
 
Przedsięwzięcie obejmuje m.in. roboty ziemne i montażowe dotyczące budowy kanalizacji deszczowej, rurociągu tłoczonego, pompowni wód deszczowych, osadnika wód deszczowych, przebudowy hydrantów. Efektem realizacji zadania będzie umożliwienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
 
logo wfośigw

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl


Liczba wyświetleń: 2390

Powrót