Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Granty PPGR - Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym

Opublikowano dn. 20.10.2021
Autor: OPOCZNO

Burmistrz Opoczna informuje, że wnioski o objęcie wsparciem na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” przyjmuje Wydział Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Opocznie, Plac Kościuszki 16, pokój nr 6 do dnia 29.10.2021 r.

 Do przyznania wsparcia kwalifikują się dzieci szkół podstawowych i ponadpodstawowych, które:

- są członkiem rodziny w linii prostej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która była zatrudniona w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości lub gminie objętej PPGR,
- które zamieszkują gminę Opoczno, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
 
W celu zgłoszenia się do programu należy dostarczyć:
 
· oświadczenie nr 7 wraz z klauzulą RODO  -  w przypadku dzieci do lat 18  (podpisane przez rodzica/opiekuna prawnego) lub,
· oświadczenie nr 8 wraz z klauzulą RODO - w przypadku pełnoletniego ucznia szkoły ponadpodstawowej  (podpisane przez pełnoletniego ucznia),
· oświadczenie zawierające deklarację wyboru rodzaju wsparcia,
· dokument poświadczający fakt zatrudnienia swojego krewnego w linii prostej w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej.
 
Pozostałe informacje o konkursie są dostępne pod adresem:
 
 
 
 
 
 
Liczba wyświetleń: 2540

Powrót