Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Opoczno – Zalew pełen energii

Opublikowano dn. 26.08.2021
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie na realizację projektu pn. „Opoczno – Zalew pełen energii”. Projekt zakłada rozwój infrastruktury turystycznej wokół zalewu przy ul. Gen. Bończy-Załęskiego.

Zadanie jest realizowane w ramach:

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,

Osi Priorytetowej VI. Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu,

Działania VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej.

Na realizację inwestycji, Gmina Opoczno otrzyma dofinansowanie w wysokości 1 869 800,50 zł, gdzie łączna wartość projektu wskazana we wniosku to 3 104 847,70 zł.

 

Zakres projektu obejmuje:

- budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Rodzinnego Ogrodu działkowego nad zalewem wraz z rozbudową oświetlenia,

- przebudowę ul. Mickiewicza wraz ze zmianą organizacji ruchu,

- budowę Skateparku

Ponadto, w ramach zagospodarowania terenu wokół zalewu planowana jest:

- budowa pawilonów: gastronomicznego, handlowego, socjalnego,

- altana z ławkami, stołem oraz z miejscem na palenisko,

- prysznic plażowy,

- plac zabaw – statek,

- siłownia zewnętrzna typu Street Workout,

- mała architektura nawiązująca do tradycji ceramicznych Opoczna oraz nasadzenia drzew i krzewów.

Planowana data zakończenia realizacji projektu to wrzesień 2022 r.

Fundusze

Liczba wyświetleń: 5652

Powrót