Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach

Opublikowano dn. 29.06.2021
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno kończy realizację dwóch projektów dofinansowanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu z dziedziny Edukacji Ekologicznej pn. „Edukacja Ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2019/2020”, które ze względu na pandemię zostały przedłużone do 30 czerwca 2021 r.

W Przedszkolu nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka w Opocznie realizowane zadanie: „Program Edukacji Ekologicznej pn. Eko smyki o Ziemię dbają i z jej zasobów dobrze korzystają realizowany w Przedszkolu nr 6 z Grupą Żłobkową Zielona Dolinka w Opocznie”
Łączna wartość zadania wynosi 25 679,50 zł, z czego 22 988,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne m.in. mikroskopy edukacyjne, encyklopedie o tematyce ekologicznej dla dzieci, zestawy doświadczalne, modele, gry, a także artykuły biurowe i papiernicze. Przeprowadzono konkursy z nagrodami oraz warsztaty dla dzieci. Projekt przyczynia się do zwiększenia świadomości ekologicznej dzieci i dorosłych dotyczącej ochrony wód. Realizacja zadania zapewnia dzieciom samodzielne odkrywanie, eksperymentowanie i doświadczanie z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych.

 

W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie realizowane jest zadanie: „Program Edukacji Ekologicznej pn. Szkoła dla Ziemi realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym”.

Łączna wartość zadania wynosi 24 886,90 zł, z czego 22 310,00 zł stanowi dotacja z WFOŚiGW w Łodzi.

W ramach zadania zakupiono nowoczesne pomoce dydaktyczne m.in. modele, mapy, plansze, filmy DVD, gry, zestawy doświadczalne, oczyszczacz powietrza, czujnik SMOGU, a także artykuły biurowe i papiernicze. Zostały przeprowadzone konkursy z nagrodami oraz warsztaty ekologiczne. Realizacja projektu wpływa na polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczych, zwiększenie zainteresowania uczniów ekologią i ochroną przyrody oraz podniesienie jakości edukacji ekologicznej obejmującej głównie problematykę zanieczyszczeń powietrza i ich szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi.

 WFOŚiGW

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 

Liczba wyświetleń: 1434

Powrót