Fundusze Zewnętrzne

Zdjęcie Artykułu

Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej

Opublikowano dn. 11.05.2021
Autor: OPOCZNO

Gmina Opoczno realizuje projekt pn. „Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej - gmina Opoczno".

loga

Zadanie jest realizowane w ramach:
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020
OŚ PRIORYTETOWA IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA
PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA

Obecnie zrealizowany został kolejny etap prac. W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji wykonano następujące prace

  • zakończono montaż elementów kotłowni,

  • zakończono montaż okien, drzwi wewnętrznych i zewnętrznych,

  • wykonano instalacje elektryczne wewnątrz budynku,

  • wykonano instalację fotowoltaiczną (zamontowano panele fotowoltaiczne na dachu, zamontowano falownik w pomieszczeniu technicznym),

  • zakończono wykonanie instalacji elektrycznych na budynku,

  • zakończono instalację wod.-kan., sieci c.o., klimatyzacji i cyrkulacji powietrza na całym budynku,

  • zakończono roboty związane z zagospodarowaniem terenu, tj. został wybudowany parking z 7 miejscami parkingowymi, powstała opaska wokół budynku oraz zadaszenia przy wejściach.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 2 604 909,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 1 639 028,79 zł.

Budynek składa się z dwóch podstawowych części: świetlicy wiejskiej i części
z pomieszczeniami dla szkoły podstawowej, traktowanych jako jeden obiekt z możliwością różnego wykorzystania poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb.

 

Realizacja projektu tj. powstanie budynku użyteczności publicznej w technologii budownictwa pasywnego bezpośrednio przełoży się na ochronę powietrza. Dzięki zastosowanej technologii zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych. Ponadto dzięki wielofunkcyjności budynku zaspokojone zostaną potrzeby kulturalne społeczności lokalnej oraz potrzeby oświatowe dzieci i młodzieży w zakresie szkolnictwa podstawowego. Jednoczesne wykorzystanie obiektu jako obiektu demonstracyjnego umożliwi szersze upowszechnienie tego typu technologii na terenie naszej gminy.

Liczba wyświetleń: 1666

Powrót