Fundusze Unijne zrealizowane

Zdjęcie Artykułu

KRZEWIENIE KULTURY LUDOWEJ

Opublikowano dn. 20.09.2018
Autor: OPOCZNO

W ramach projektu odbyło się spotkanie integracyjne mieszkańców wsi.

W ramach projektu zostały zakupione artykuły spożywcze niezbędne do przygotowania potraw oraz artykuły pasmanteryjne i inne celem przeprowadzenia warsztatów z rękodzieła ludowego. Dodatkowo zostały zakupione zostały ławki w ilości 57 sztuk, aby uczestnicy spotkania mieli zapewnione miejsca siedzące.


Wartość całego zadania: 11 620,00 zł


Wartość dofinansowania: 5 000,00 zł


Program: „GRANTY SOŁECKIE” 2018 - Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Departament Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


Okres realizacji wniosku: 15.08.2018 r.- 15.09.2018 r.
Wniosek zrealizowany w 2018 r.


Odniesienie do Strategii: Cel strategiczny 3. Zwiększanie dostępu do wysokiej jakości usług kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych

 

 

Liczba wyświetleń: 1792

Powrót