Fundusze Unijne zrealizowane

Inwestycja polegała na rozbudowie drogi gminnej - ul. Piotrkowskiej nr 107491E na odcinku od ulicy J. Krasickiego do ulicy Leśnej w Opocznie. Celem inwestycji było uporządkowanie ruchu pojazdów i pieszych na przedmiotowym odcinku ulicy z uwzględnieniem potrzeb parkingowych.


W zakres inwestycji wchodziły roboty drogowe w zakresie jezdni, chodników, chodników o wzmocnionej konstrukcji oraz zjazdów gospodarczych do posesji wraz z budową kanalizacji deszczowej i odwodnienia.


Program: Rządowy Program na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej.

Termin rozpoczęcia: styczeń 2018

Termin zakończenia: grudzień 2018

Wartość projektu: 3 445 736,54 zł

Wkład Gminy: 1 930 492,54 zł

Wartość dofinansowania: 1 515 244,00 zł

 

 

Liczba wyświetleń: 1712

Powrót