Fundusze Unijne zrealizowane

Program:  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Termin rozpoczęcia: styczeń 2016

Termin zakończenia: grudzień 2016

Wartość projektu: 1 555 464,90 zł

Wkład Gminy: 862 314,75 zł

Wartość dofinansowania: 693 150,15 zł

 

Przedmiotem inwestycji była modernizacja układu komunikacyjnego centrum Opoczna poprzez rozbudowę jednej z głównych ulic w mieście. W ramach projektu rozbudowana została droga gminna – ul. Biernackiego poprzez budowę dwóch łączników: pierwszy łączący ul. Biernackiego z równoległą ul. Skłodowską; drugi równoległy do ul. Biernackiego łączy nowo wybudowany łącznik z ul. Partyzantów. Ponadto rozbudowano skrzyżowanie dróg gminnych – ul. Partyzantów i ul. Biernackiego ze skrzyżowania prostego na skrzyżowanie typu rondo.

 

 

Liczba wyświetleń: 1570

Powrót