Fundusze Unijne zrealizowane

Program:  Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

Termin rozpoczęcia: styczeń 2017

Termin zakończenia: grudzień 2017

Wartość projektu: 5 764 032,00 zł

Wkład Gminy: 3 298 746,00 zł

Wartość dofinansowania: 2 465 286,00 zł

 

Celem inwestycji była rozbudowa drogi gminnej – ul. Biernackiego (NR 107454E) oraz drogi gminnej – ul. Słowackiego (NR 107493E) poprzez wykonanie nowej nawierzchni jezdni, chodników, zjazdów wraz z rozbudową istniejącej kanalizacji deszczowej oraz przebudowę oświetlenia ulicznego. Przedmiotowa inwestycja zapewnia zwiększenie dostępności komunikacyjnej, obniżenie kosztów eksploatacyjnych pojazdów i kosztów transportu, podwyższenie standardu życia mieszkańców, poprawę walorów estetycznych miejscowości, ale przed wszystkim zapewnia bezpieczeństwo najmniej chronionym uczestnikom ruchu, czyli pieszym i mieszkańcom.

 

 

Liczba wyświetleń: 1614

Powrót