Fundusze Unijne zrealizowane

Zdjęcie Artykułu

Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie.

Opublikowano dn. 09.11.2021
Autor: OPOCZNO

Zakończyła się realizacja zadania pn. „Przebudowa wraz z termomodernizacją budynku użyteczności publicznej na potrzeby Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Mickiewicza 2A w Opocznie”, na które Gmina Opoczno otrzymała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego: „Racjonalizacja zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej oraz zasobach komunalnych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery – V edycja”.

Wartość zadania to 1 580 495,49 zł. Projekt został dofinansowany w wysokości 939 062,00 zł, przy czym dotacja wynosi 657 343,00 zł, a pożyczka 281 719,00 zł. Środki te umożliwiły wykonanie przebudowy i termomodernizacji budynku przy ul. Mickiewicza 2A, stanowiącego nową siedzibę Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Przedsięwzięcie obejmowało m.in. modernizację instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, wykonanie ociepleń, montaż wentylacji mechanicznej, instalację fotowoltaiczną i odgromową. Efektem realizacji zadania będzie nie tylko poprawa stanu czystości powietrza poprzez zmniejszenie ilości pyłów i gazów emitowanych do powietrza atmosferycznego, ale również poprawa warunków świadczenia usług publicznych przez MGOPS.

 

logo wfośigw
 

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.wfosigw.lodz.pl

Liczba wyświetleń: 3354

Powrót