Fundusze Unijne zrealizowane

Zdjęcie Artykułu

Gmina Opoczno zrealizowała projekt pn. „Budowa budynku pasywnego świetlicy z pomieszczeniami dla potrzeb Szkoły Podstawowej w Woli Załężnej Gmina Opoczno".

Opublikowano dn. 29.07.2021
Autor: OPOCZNO

Zadanie zrealizowane w ramach: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IV. GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, DZIAŁANIE IV.3 OCHRONA POWIETRZA PODDZIAŁANIE IV.3.2 OCHRONA POWIETRZA

loga projektu

Zakres projektu obejmował budowę budynku pasywnego. Budynek składa się z dwóch podstawowych części: świetlicy wiejskiej i części z pomieszczeniami dla szkoły podstawowej, traktowanych jako jeden obiekt z możliwością różnego wykorzystania poszczególnych pomieszczeń w zależności od potrzeb.

 

Parter: pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb szkoły podstawowej oraz świetlica: Przedsionek (2), hol komunikacyjny, klatka schodowa, szatnia, sale lekcyjne (2), pomieszczenie techniczne, wc męski (2), wc damski/w tym dla osób z niepełnosprawnością (2), pomieszczenie porządkowe, świetlica, kuchnia, zmywalnia, schowek.

 

Piętro: hol komunikacyjny, sala hobby, gabinet dyrektora + pokój nauczycielski, sala lekcyjna (2), wc nauczycieli, wc męski, wc damski, sala do zajęć ruchowych.

 

W budynku została również zainstalowana winda dostosowana dla osób z niepełnosprawnością. Ponadto, został wybudowany parking z miejscami postojowymi, w tym jedno podwójne miejsce dla osób z niepełnosprawnością, a także posadzono drzewa.

Całkowita wartość realizowanego projektu wyniosła 3 537 336,00 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wyniosło 1 639 028,79 zł.

Realizacja projektu tj. powstanie budynku użyteczności publicznej w technologii budownictwa pasywnego bezpośrednio przełoży się na ochronę powietrza. Dzięki zastosowanej technologii zmniejszy się emisja gazów cieplarnianych. Ponadto dzięki wielofunkcyjności budynku zaspokojone zostaną potrzeby kulturalne społeczności lokalnej oraz potrzeby oświatowe dzieci i młodzieży w zakresie szkolnictwa podstawowego. Jednoczesne wykorzystanie obiektu jako obiektu demonstracyjnego umożliwi szersze upowszechnienie tego typu technologii na terenie naszej gminy.

Liczba wyświetleń: 2078

Powrót