Aktualności

INFORMACJA dot. zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych w 2020 r.

Opublikowano dn. 15.01.2020
Autor: Mateusz Grodzicki


Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej producent rolny:

  1. w terminie od 3 lutego 2020 r. do 2 marca 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.

 

  1. w terminie od 3 sierpnia 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z VAT stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2020 r.

 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot w odniesieniu do bydła we wniosku należy podać informację o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła posiadanego przez producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku. Producent rolny powinien wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu, który zawiera informacje o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła za rok poprzedzający rok, w którym składa wniosek o zwrot.

W 2020 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej ustalono w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2020 r. ustala się jako sumę:

1,00 zł x 100,00 l/1ha x ilość ha użytków rolnych

oraz

1,00 zł x 30,00 l/1DJP x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Pieniądze będą wypłacane w terminach:

1-30 kwietnia 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 -31 października 2020 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu miejskiego, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej jest dostępny w załączniku poniżej.

 

Wzór_wniosku_akcyza

Liczba wyświetleń: 2298

Powrót
E-Urząd

E-URZĄD

E-URZĄD

WIDZĘ / CZUJĘ / REAGUJĘ

Zgłoś Awarię

ZGŁOŚ AWARIĘ

BUDŻET OBYWATELSKI

 

 

STRAŻ MIEJSKA

KOMENDA POWIATOWA POLICJI

PRZEKAŻ 1% W OPOCZNIE

BIBLIOTEKA

Biblioteka

Biblioteka

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MIEJSKI DOM KULTURY

MUZEUM

MUZEUM

MUZEUM

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

KRYTA PŁYWALNIA

Facebook płytka ceramiczna

Festiwal Płytki Ceramicznej

Facebook Gmina

Gmina

youtube

Odwiedź nas na youtube

Panoramy

Poznaj opoczyńskie

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka

Opoczno Stolicą Oberka